.

Вы здесь

Бухгалтерский учет "больничных"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.09.2011 р. № 31-08410-07-25/21750

Щодо відображення в бухгалтерському обліку оплати тимчасової непрацездатності працівників

  Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов'язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників, повідомляє.

  Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

  Ураховуючи зазначене та відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, оплата працівникам перших п'яти днів непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів підприємства, відображається за дебетом рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

  Нарахування суми матеріального забезпечення - допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображається за дебетом субрахунку 378 "Розрахунки з державними цільовими фондами" і кредитом рахунку 66. Надходження грошових коштів на рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом субрахунку 378, а виплата цієї допомоги працівникам відображається за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунку 30 "Каса".

 

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку                             М. О. Чмерук

Создание сайта: SSC Group