.

Вы здесь

ЕСВ и вознаграждение по договору поручения

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.05.2011 р. № 9782/03-30

Щодо нарахування ЄСВ на винагороду, одержану за договором доручення

  Пенсійний фонд України розглянув лист <...> щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і повідомляє.

  Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (в редакції Закону від 07.04.2011 р.) (далі — Закон) платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

  Базою для нарахування єдиного внеску для вищезазначених платників відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

  Характерною ознакою послуг згідно з роз'ясненням Міністерства юстиції України є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання й одержання, неможливість зберегти, споживчість послуги при її наданні.

  Договір доручення регулюється статтею 1000 Цивільного кодексу України, згідно з якою за договором одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії та за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері доручення (глава 68 Цивільного кодексу України), що є характерною ознакою договорів про надання послуг (глава 63 Цивільного кодексу України).

  Враховуючи вищезазначене, винагороди, отримані згідно з договорами доручення, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

  

Заступник Голови правління

В. Короневський

 

Создание сайта: SSC Group