.

Вы здесь

Капитализация финансовых расходов

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.04.2011 р. № 31-08410-07-10/9789

Щодо капіталізації фінансових витрат

  Департамент податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку на запит щодо капіталізації фінансових витрат повідомляє.

  Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" (далі — Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, під фінансовими витратами розуміють витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

  Згідно зі змінами, внесеними до Положення наказом Міністерства фінансів України від 24.09.2010 № 1085, який набув чинності з 01.01.2011, фінансові витрати визнаються у такому порядку:

    суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями);

    іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються.

  Таким чином, з 01.01.2011 усі підприємства (крім суб'єктів малого підприємництва) в обов'язковому порядку капіталізують фінансові витрати, пов'язані із створенням кваліфікаційного активу, до моменту введення його в експлуатацію (завершення створення).

  В Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2010 № 1300, викладено рекомендовані підходи до порядку капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційного активу, норми капіталізації та терміни, протягом яких здійснюється капіталізація.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики, доходів,
адміністрування платежів та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Создание сайта: SSC Group