.

Вы здесь

Надбавка за стаж научной работы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2004 р. № 494

Київ

Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи

  Кабінет Міністрів Українипостановляє:

  1. Затвердити Порядок виплати надбавкиза стаж наукової роботи (додається).

  2. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників державних наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, державних підприємств, які пройшли атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів колишніх УРСР, СРСР, інших республік СРСР.

  3. Установити, що:

   науковим працівникам, які мають право на виплату надбавок за стаж наукової роботи і за стаж науково-педагогічної роботи, виплачується одна надбавка згідно з цією постановою;

   витрати, пов'язані з виплатою надбавки за стаж наукової роботи, провадяться у межах коштів, передбачених державним науковим установам, організаціям та державним вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації на оплату праці.

  4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 609 "Про виплату надбавки за стаж наукової роботи" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 827).

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. № 494 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
виплати надбавки за стаж наукової роботи

  1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується:

    науковим працівникам державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257;

    особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. № 257, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та державних підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності.

  2. До стажу наукової роботи, що дає право на встановлення надбавки за стаж наукової роботи, зараховується:

    час роботи, зазначений у статті 223 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

    час роботи осіб за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та державних підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності;

    стаж державної служби.

  3. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця науковим працівникам залежно від стажу наукової роботи у таких розмірах:

 

Стаж наукової роботи 

Розмір щомісячної надбавки, відсотків посадового окладу 

понад 3 роки 

10 

понад 10 років 

20 

понад 20 років 

30 


  4. Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової роботи.

  5. Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця виходячи з посадового окладу наукового працівника за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж наукової роботи не виплачується.

  У разі коли науковий працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за стаж наукової роботи нараховується до посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

  6. Науковим працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного місяця.

Создание сайта: SSC Group