.

Вы здесь

Налоговый учет аванса, полученного в первом и возвращенного во втором квартале 2011 года

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.05.2011 р. № 12815/7/15-0317

Щодо податкового обліку авансу, отриманого до 01.04.2011 та повернутого у ІІ кварталі 2011 року

  Відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) до доходів від операційної діяльності відносяться доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

  Пунктом 137.1 ст. 137 Кодексу визначено, що дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

  Підпунктом 138.1 п. 138.1 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

  Згідно пункту 7 підрозділу 4 розділу XX Кодексу дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

  Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

  Пунктом 140.2 ст. 140 Кодексу встановлено, що у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така заміна суми компенсації.

  Таким чином, якщо договір був укладений до набрання чинності розділу III Кодексу і по ньому платник податку отримав кошти в якості авансу, то після дати набрання чинності розділом III Кодексу дохід не визначається в частині вартості товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати по договорам на виготовлення поліграфічної продукції. У разі якщо підприємство розриває договір після 01.04.2011 і контрагент повертає грошові кошти, отримані ним в якості авансу (передоплати) до 01.04.2011, то підприємство-покупець здійснює відповідний перерахунок доходів або витрат у звітному періоді, в якому сталося таке повернення грошових коштів згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу. Після 01.04.2011 податковий облік за договором на виготовлення поліграфічної продукції ведеться відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 та 138.1 ст. 138 Кодексу.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України

О. М. Любченко

 

Создание сайта: SSC Group