.

Вы здесь

Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников системы экстренной медицинской помощи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2013 р. № 199

Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги

  Відповідно до статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

   - умови оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці;

   - медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я — за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються медичним працівникам щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2013 року.

 

Прем’єр-міністр України                                         М. АЗАРОВ

Создание сайта: SSC Group