.

Вы здесь

Утвержден Порядок использования денежных средств, освобожденных от обложения налогом на прибыль

Кабмин постановлением от 28.02.2011 № 299, вступившим в силу 29 марта 2011 года, утвердил Порядок использования денежных средств, освобожденных от налогообложения в связи с предоставлением в соответствии с пунктами 15, 17 – 19 подраздела 4 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины льгот по налогу на прибыль предприятий. Напомним, что в указанных пунктах подраздела 4 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины идет речь о том, что:

  "15. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування:
  - прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;
  - прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;
  - прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.

<...>

  17. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняються від оподаткування:
  а) прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд;
  б) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.
  При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями цього Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту;
  в) прибуток підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005) від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;
  г) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;
  ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (підклас 35.30.0 клас 35.30 група 35.3 розділ 35 КВЕД ДК 009:2005), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (підклас 73.10.2 клас 73.10 група 73.1 розділ 73 КВЕД ДК 009:2005), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;
  д) прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005).

  18. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

  19. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів."

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 299

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17
19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств


  Відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
  1. Затвердити Порядок використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 – 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, що додається.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування і діє до 1 квітня 2021 року.

  Прем'єр-міністр України                                      М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 299


ПОРЯДОК
використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17
19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 – 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України суб'єктам господарювання – платникам податку на прибуток підприємств (далі — платники податку) пільг з такого податку (далі — вивільнені кошти).
  2. Вивільнені кошти спрямовуються платниками податку виключно на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю таких платників податку, та/або на повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.
  3. Вивільнені кошти з метою ведення обліку і оподаткування відображаються в бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремому субрахунку рахунку "Цільове фінансування і цільові надходження".
  4. Платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду:
  - складає звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою Державною податковою службою;
  - подає зазначений звіт відповідному органові державної податкової служби разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.
  5. У разі невикористання платником податку залишків вивільнених коштів станом на 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств, передбаченим пунктами 15, 17 – 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, його податкові зобов'язання із зазначеного податку за I квартал такого року підлягають збільшенню на суму залишку.

____________

Создание сайта: SSC Group