.

Вы здесь

О документальном оформлении расследования несчастного случая на производстве

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2013 р. № 2435/0/5.2-10/6/13

Щодо документального оформлення розслідування нещасного випадку на виробництві

  Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України на підставі пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» надає роз’яснення щодо визначення переліку матеріалів, які додаються до акта проведення спеціального розслідування нещасного випадку (аварії) за формою Н-5.

  Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок), визначено, що до матеріалів розслідування належать: наказ про утворення комісії; примірники актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом); картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)) та інші документи, зазначені в пунктах 50 та 51 Порядку.

  У разі незгоди із змістом складеного акта (актів) член комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність письмової окремої думки, яка додається до акта за формою Н-5 і є невід’ємною його частиною, що передбачено абзацом 4 пункту 47 Порядку.

  Залежно від обставин і причин настання нещасного випадку матеріали розслідування можуть містити інші документи, які використовувались спеціальною комісією (далі — комісія) під час його проведення.

  Враховуючи, що акт за формою Н-5 є складовою матеріалів розслідування, у розділі 7 даного акта зазначаються тільки документи, складені на підставі цього акта, зокрема: акт за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом), письмова окрема думка члена комісії (у разі незгоди із змістом акта або актів) та картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)).

  Документи, зазначені в абзаці 4 пункту 47, пунктах 50 і 51 Порядку, які були отримані, використані та складені комісією під час проведення спеціального розслідування, зазначаються в окремому переліку матеріалів розслідування нещасного випадку.

  Аналогічна процедура застосовується також під час оформлення матеріалів розслідування нещасного випадку комісією, утвореною наказом роботодавця.

  З метою встановлення єдиних вимог до змісту розділу 7 акта за формою Н-5 та єдиного тлумачення даного питання органами, які здійснюють контроль за дотриманням вимог Порядку, пропоную зазначене роз’яснення довести до відома посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду України, а також страхових експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України для врахування у подальшій роботі.

 

Заступник Голови Держгірпромнагляду                                          С. В. Дунас

Создание сайта: SSC Group