.

Вы здесь

О назначении, функциях и увольнении главного бухгалтера

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.05.2011 р. № 17-04/1180-6391

Щодо призначення, функцій та звільнення головного бухгалтера

(Витяг)

  <…>

  На виконання вимог частини третьої статті 56 Бюджетного кодексу України постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі — Типове положення),яке визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника — головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

  Отже, Типове положення регулює питання діяльності бухгалтерських служб бюджетних установ та керівників цих служб — головних бухгалтерів.

  Щодо питання організації бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами, необхідно керуватись нормами, зокрема, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі — Закон), який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

  Так, відповідно до статті 8 Закону питання призначення і звільнення головного бухгалтера вирішуються власником (власниками) або уповноваженим органом (відповідальною особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів і несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку.

  При цьому, зазначеною статтею Закону також визначено основні функції головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.

  Зважаючи на вищезазначене, при організації бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами, необхідно керуватись, зокрема, зазначеними вимогами законодавства.

  

Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник голови

О. Даневич

 

Создание сайта: SSC Group