.

Вы здесь

О порядке временной выдачи трудовой книжки работнику и корректировке заработной платы

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.12.2005 р. № 06-4/165

Щодо порядку тимчасової видачі трудової книжки працівнику та проведення коригування заробітної плати

 

  Ваше звернення <…>  розглянуто Міністерством праці та соціальної політики і повідомляємо наступне.

  Щодо порядку тимчасової видачі трудової книжки працівнику

  Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. № 301 "Про трудові книжки працівників" трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку. Видача їх працівникам на руки, крім випадків звільнення, не передбачена.

  У разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок (пункт 2.7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.93 № 110).

  Згідно з абзацом другим пункту 27 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", затвердженого спільним наказом Мінпраці і Пенсійного фонду України від 30.04.2002 № 224/30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.06.2002 № 536/6824, у випадках, коли доказом стажу є трудова книжка, подається виписка з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

  Щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 (зі змінами).

  З метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв'язку із підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок окладів пунктом 10 вищеназваного Порядку передбачено проведення коригування заробітної плати.

  Так, вищеназваним пунктом визначено, що у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

  У випадку, коли посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.

  Розглянемо умовний приклад, коли вчителю першої категорії з 15 липня 2005 року надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів. При цьому з 1 липня п. р. відбулось підвищення посадових окладів на 6,9 відсотка.

  При обчисленні середньої заробітної плати слід враховувати, що протягом розрахункового періоду, липень 2004 р. - червень 2005 року, відбувалось декілька підвищень заробітної плати працівників бюджетної сфери відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

  Зокрема, з 1 вересня 2004 року підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) відбулось на 15,6%, з 1 січня 2005 року — на 10,5%, з 1 квітня 2005 року — на 10,7%.

  Отже, за умови, що заробітна плата вчителя першої категорії складається з посадового окладу, розмір якого до 1 вересня 2004 року становив 287 грн., нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться наступним чином:

  1. Спочатку відповідно до п. 10 Порядку прокоригуємо заробітну плату за період до підвищення окладів:

   а) 287 грн. х 2 міс. (липень - серпень 2004 р.) х (1,156 х 1,105 х 1,107 х 1,069) = 574 грн. х 1,51 = 866,74 грн.;

   б) 332 грн. х 4 міс. (вересень - грудень 2004 р.) х (1,105 х 1,107 х 1,069) = 1328 грн. х 1,31 = 1739,68 грн.;

   в) 367 грн. х 3 міс. (січень - березень 2005 р.) х (1,107 х 1,069) = 1101 грн. х 1,18 = 1299,18 грн.;

   г) 406 грн. х 3 міс. (квітень - червень 2005 р.) х 1,069 = 1302,04 грн.

  Заробітна плата за липень 2004 – червень 2005 року, виходячи з якої провадитимуться розрахунки середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, становить:

   866,74 грн. + 1739,68 грн. + 1299,18 грн. + 1302,04 грн. = 5207,64 грн.

  2. Дізнаємося про кількість днів, на яку необхідно поділити фактичний заробіток:

   365 к. дн. – 9 с. н. дн. = 356 к. дн.

  3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника:

   5207,64 грн. : 356 к. дн. = 14,63 грн.

  4. Зарплата за час щорічної відпустки становитиме:

   14,63 грн. х 56 к. дн. = 819,28 грн.

  На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена норма передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану дещо зменшити коефіцієнт коригування, але не позбавляє ці підприємства від коригування.

  Наприклад, якщо підвищення тарифних ставок на підприємстві відбулось в 2 рази, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт 2, а може застосовуватись коефіцієнт 1,7; 1,5 тощо. У зазначеному випадку необхідно видати наказ (розпорядження) по підприємству із зазначенням розміру коефіцієнта коригування. Цей наказ (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

  У випадку, коли в розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві відбулось підвищення окладів (тарифних ставок) лише окремій категорії працівників, коригування середнього заробітку не провадиться.

 

Начальник Юридичного управління                                      І. О. Тубелець

Создание сайта: SSC Group