.

Вы здесь

О праве на надбавку за престижность труда педагогов, которыми не выполняется учебная нагрузка

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 05.11.2013 р. № 2892/20/24/02/4360-13

Щодо права на надбавку за престижність праці працівників, якими не виконується навчальне навантаження

  Державна інспекція України з питань праці в межах компетенції розглянула Ваше звернення […] та повідомляє наступне.

  Виплата надбавки у розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам передбачена постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» № 373 від 23.03.2011.

  Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

  Названі в запитанні посади віднесені до категорії педагогічних і значаться в постанові Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

  Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161 робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані.

  Навчальне навантаження викладача визначається обсягом навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражених в облікових (академічних) годинах.

  Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин. Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою (предметною або цикловою комісією).

  Виходячи з викладеного, на нашу думку, працівники, якими не виконується навчальне навантаження, не мають право на надбавку за престижність праці.

                            

Перший заступник Голови                                                  Р. Зенов

Создание сайта: SSC Group