.

Вы здесь

О предоставлении и индексации материальной помощи

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.01.2015 р. № 39/13/84-15

Щодо надання та індексації матеріальних допомог

  Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув <...> лист щодо виплати державному службовцю двох і більше допомог для вирішення соціально-побутових питань та допомог для оздоровлення впродовж одного календарного року, як таких, що не були використані разом з щорічними основними відпустками за попередні роки, і повідомляє.

  Органи державної влади фінансуються за рахунок бюджетних коштів в межах, визначених Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. У зв’язку з цим умови оплати праці та надання допомоги державним службовцям регулюються нормами Закону України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — Постанова № 268).

  Відповідно до ст. 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення.

  Згідно з підпунктом 3 пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів виконавчої влади надано право у межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  Отже, ця допомога надається лише у разі надання щорічної відпустки.

  Також відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови № 268 право надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, надано керівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів у межах установленого фонду оплати праці.

  Умови виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, обставини, за яких вона виплачується, а також кому саме вона може бути виплачена першочергово, рекомендується визначати у відповідному Положенні, затвердженому в даному органі.

  Зазначена матеріальна допомога виплачується за заявою працівника, наприклад, у разі скрутного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою тощо. Рішення про надання такої матеріальної допомоги приймається керівником відповідного органу, виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, за наявності коштів на цю мету.

  Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою і якщо коштів на її виплату недостатньо, виплачувати її немає можливості.

  Щодо індексації грошових доходів, то повідомляємо наступне.

  Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено об’єкти індексації — це грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

  Пунктом 3 Порядку передбачено, що до об’єктів індексації не відносяться, зокрема, виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати, та цільова разова матеріальна допомога.

  Враховуючи зазначене та наведені у листі дані, такі виплати, як грошова компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, мають разовий характер і згідно із зазначеним Порядком індексації не підлягають.

 

Директор Департаменту                                                                          О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group