.

Вы здесь

О прекращении трудового договора по соглашению сторон

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14

Щодо припинення трудового договору за угодою сторін

(Витяг)

  Юридичне управління Міністерства соціальної політики розглянуло ваш лист <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.

  Відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) однією з підстав припинення трудового договору є угода сторін.

  Законодавством не встановлено відповідного порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

  Звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

  Законодавством не передбачено обов’язкового оформлення письмового документа, що ініціює звільнення (заяви працівника або повідомлення роботодавця), тому ініціатива щодо звільнення може бути висловлена працівником або роботодавцем іншій стороні усно.

  У наказі (розпорядженні) про звільнення за згодою сторін зазначаються підстава звільнення за угодою сторін з посиланням на пункт 1 статті 36 КЗпП, дата звільнення, про яку домовлялися сторони.

  Працівник фіксує свою згоду шляхом проставлення свого підпису під час ознайомлення з наказом.

  <...>

Начальник

Юридичного управління                                                                     О. Туліна

Создание сайта: SSC Group