.

Вы здесь

О премировании главного бухгалтера бюджетного учреждения

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.12.2013 р. № 1141/13/155-13

Щодо преміювання головного бухгалтера бюджетної установи

  Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув в межах компетенції лист щодо преміювання головного бухгалтера і повідомляє.

  На даний час оплата праці працівників окремих галузей бюджетної сфери здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 і розроблених на її основі галузевих наказів.

  Так, умови оплати праці працівників установ освіти і науки затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

  Згідно з пунктом 5 даного наказу керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надане право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

  Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу залежно від наявних коштів на ці цілі.

  Професійна назва роботи «Головний бухгалтер» з кодом 1231 (Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327) за професійною класифікацією відноситься до професійного угрупування «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники», тому його преміювання, як і інших працівників, здійснюється за рішенням керівника відповідної установи, закладу на підставі наказу.

Директор Департаменту                                                         О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group