.

Вы здесь

О принудительной отправке работника в отпуск без сохранения зарплаты

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.08.2013 р. № 1/11-13346

Щодо примусового відправлення працівника у відпустку без збереження заробітної плати

(Витяг)

  <...>

  Відповідно до статті 84 Кодексу законів про працю України та статті 25 Закону України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» роботодавець не має права відправляти співробітника в неоплачувану відпустку без його згоди. Скористатися відпусткою без збереження заробітної плати — право працівника, яке він може реалізувати за власним бажанням. Отже, ніхто не може відправити працівника у відпустку без збереження заробітної плати без його згоди.

  Інформуємо, що згідно зі статтями 27 та 28 Закону України «Про відпустки» нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними органами. Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові органи. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

  <...>

           Заступник Міністра                                                                        Б. Жебровський

Создание сайта: SSC Group