.

Вы здесь

О распространении норм Кодекса законов о труде Украины на военнослужащих

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.07.2013 р. № 774/13/84-13

Щодо поширення норм Кодексу законів про працю України на жінок-військовослужбовців

  Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянув звернення <...> і в межах компетенції повідомляє.

  1. Щодо поширення Кодексу законів про працю на військовослужбовців.

  Відповідно до Закону України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» військовослужбовці — це громадяни України, які проходять військову службу у складі Збройних Сил України та інших військових формувань.

  При цьому згідно зі статтею 2 вищезазначеного Закону України військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни.

  Стаття 3 Кодексу законів про працю України визначає, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

  Військовослужбовці не перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а проходять службу. Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, котрі перебувають на такій службі, додаткові обов’язки і відповідальність.

  Виходячи з наведеного повідомляємо, що на військовослужбовців, які проходять військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, Кодекс законів про працю України не поширюється.

  2. Щодо встановлення військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей віком до 14 років, гнучкого режиму робочого часу.

  Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, котрі перебувають на такій службі, додаткові обов’язки і відповідальність. Крім цього, до військовослужбовців у випадках, передбачених Конституцією України, у законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих конституційних прав і свобод.

  При цьому частиною 5 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII визначено, що військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

  Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу зумовлено нормами статті 13 КЗпП та статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», згідно з якими питання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку є предметом колдоговірного регулювання.

  З огляду на те, що норми трудового законодавства не поширюються на військовослужбовців, то гнучкий режим робочого часу не може застосовуватись при проходженні служби військовослужбовців-жінок, які виховують дітей віком до 14 років.

 

Директор Департаменту

заробітної плати та умов праці                                      О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group