.

Вы здесь

О смете бюджетного учреждения в части расходов на оплату труда, отчислениях с зарплаты при увольнении работника и должностных окладах специалистов по социальной работе

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.12.2015 р. № 618/014/91-15

Щодо кошторису бюджетної установи в частині видатків на оплату праці, відрахувань із зарплати у разі звільнення працівника та посадових окладів фахівців із соціальної роботи

(Витяг)

  <…>

  До питання 2.

  Кошторис бюджетної установи має дві складові:

   - загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою чи організацією основних функцій;

   - спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій.

  <…>

  Що стосується видатків на заробітну плату, то вони обчислюються та плануються у складі спеціального фонду залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм.

  У разі коли роботи виконуються госпрозрахунковими структурними підрозділами бюджетної установи або працівниками, зайнятими наданням цих послуг понад норми їх робочого часу, і відповідно підлягають оплаті за відпрацьований час, то за штатним розписом мають бути затверджені відповідні посади, які утримуються за рахунок спеціального фонду.

  При виконанні таких робіт у межах норм робочого часу штатними працівниками, які утримуються за рахунок загального фонду, у спеціальному фонді можуть плануватися лише кошти на встановлення надбавок за складність та напруженість і на преміювання цих працівників відповідно до спільного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

  При плануванні видатків на преміювання вищезазначених працівників мають бути враховані положення пункту 23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228), відповідно до яких видатки спеціального фонду плануються у такій послідовності:

   - за встановленими напрямами використання;

   - погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;

   - проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

  При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов’язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.

  <…>

  Наказом Мінсоцполітики від 07.12.2015 р. № 1186 затверджено Методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг, де вказано, що до прямих витрат рекомендується включати заробітну плату працівників, які безпосередньо залучені до процесу надання соціальних послуг.

  До питання 3.

  Відповідно до статті 22 Закону України «Про відпустки» та статті 127 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

  Оплата часу щорічних відпусток здійснюється у розмірі середньої заробітної плати, яка обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

  Законодавством не передбачено відрахування суми допомоги на оздоровлення разом із заробітною платою за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, у випадку звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості.

  До питання 4.

  Пунктом 4 наказу Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування» (зі змінами) передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, установлюються у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

  Зокрема, посадові оклади фахівців із соціальної роботи визначаються згідно з пунктом 2.2.12 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, за 9–12 тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки.

 

Начальник Управління                                                                                          О. Суліма

Создание сайта: SSC Group