.

Вы здесь

О сохранении места работы работников, которые перемещаются из районов проведения АТО или остаются в таких районах

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОÏ ПОЛІТИКИ УКРАÏНИ

ЛИСТ

від 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13

Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення АТОабо залишаються у таких районах

  З метою недопущення звільнення власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах, Мiнсоцполiтики звертає увагу на наступне.    

  Працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції, або тi, якi залишаються у таких районах пiд час проведення антитерористичної операцiï i не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першоï статтi 40 Кодексу законiв про працю Украïни на пiдставi «прогул».

  Зазначене обумовлено необхiднiстю збереження життя i здоров’я таких працiвникiв та ïх сімей i вважаϵться як вiдсутнiсть на роботi з поважних причин. У такому випадку за працiвниками зберiгаються робоче мiсце та посади.

  Разом з тим пропонуϵмо рекомендувати роботодавцям за необхiдностi надавати працiвникам на ïх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надаються за угодою сторiн у порядку, визначеному законодавством.

Мiнiстр                                                                               Л. Денiсова

Создание сайта: SSC Group