.

Вы здесь

О стажировке студентов, учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.08.2013 р. № 672/021/106-13

Щодо стажування студентів, учнів вищих та професійно-технічних навчальних закладів

(Витяг)

  Департамент праці та зайнятості Міністерства соціальної політики розглянув питання <...> та в межах компетенції інформує.

  1. Щодо внесення змін до індивідуальної програми стажування

  Стажування студентів, учнів вищих та професійно-технічних навчальних закладів є дієвою формою підвищення їх професійного рівня, створює умови для професійної адаптації та здобуття ними досвіду практичної роботи. Крім того, стажування надає студентам та учням можливість проявити себе у потенційного роботодавця, відкрити трудову книжку, а роботодавцям — можливість підготувати кадровий резерв належного рівня професійної кваліфікації.

  Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, яка розробляється керівником стажування разом із стажистом та затверджується керівником підприємства. Ефективність роботи наставника безпосередньо пов’язана з тим, наскільки правильно побудована система взаємозв’язків між ним та його підопічним. Регулярний зворотній зв’язок допомагає керівнику стажування та стажисту більш чітко та об’єктивно оцінити результати своєї роботи, а при необхідності — вчасно виправити помилки або внести корективи у програму стажування — доповнити її (з метою засвоєння стажистом нових знань, оволодіння новими видами професійних робіт і т. ін.) або скоротити програму стажування з урахуванням наявних знань, умінь і навичок стажиста.

  У разі, якщо зміни у програмі стажування стосуються положень договору (наприклад, строки, режим стажування або місце проходження стажування і т. ін.), то в установленому порядку мають бути внесені зміни до договору про стажування (шляхом укладення додаткового договору) та відповідні зміни до наказу про стажування та програми стажування (затверджується керівником підприємства).

  <…>

Заступник директора Департаменту                                             О. Прутенко

Создание сайта: SSC Group