.

Вы здесь

О трудоустройстве и увольнении отдельных категорий женщин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.12.2014 р. № 519/06/186-14

Щодо працевлаштування та звільнення окремих категорій жінок

  Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш запит <...> і в межах компетенції повідомляється наступне.

  Чинне законодавство про працю містить норми, які надають певну низку прав окремим категоріям жінок.

  В зв’язку з цим у разі прийняття рішення про працевлаштування жінок роботодавець набуває зобов’язань у разі настання певної події забезпечити реалізацію таких прав.

  Так, відповідно до статті 184 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у випадку звільнення після закінчення строкового трудового договору вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, обов’язком власника або уповноваженого ним органу є їх працевлаштування. На період працевлаштування за цими жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

  Працевлаштування зазначеної категорії жінок здійснюється роботодавцем самостійно або через державну службу зайнятості.

  Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

         Заступник директора Юридичного департаменту — начальник відділу                  І. Кузнецова

Создание сайта: SSC Group