.

Вы здесь

О включении в расходы стоимости неденежных наград работникам

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 26.04.2012 р. № 5163/10/06-027

Щодо включення до витрат вартості негрошових нагород у вигляді кубків, медалей, дипломів, що вручаються працівникам

 

  ДПС у Сумській області за дорученням ДПСУ розглянула звернення та повідомляє таке.

  Згідно з п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають нараховані витрати на сплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

  Пунктом 138.2 ст. 138 ПКУ встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.

  Згідно з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, до складу інших заохочувальних і компенсаційних виплат включаються одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі). До таких одноразових заохочень можна віднести і вартість вручених кубків, медалей, дипломів тощо.

  У свою чергу, ст. 97 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) визначено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Також на підприємстві може бути затверджено положення про преміювання працівників. Згідно зі ст. 12 КЗпП колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинними профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

  Отже, якщо виплату негрошових нагород у вигляді кубків, медалей, дипломів передбачено трудовим договором, що укладається безпосередньо між працівником та власником, у розмірі, визначеному в колективному договорі або положенні про преміювання, платник податку згідно з п. 142.1 ст. 142 ПКУ має право включити зазначені виплати до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

  Відповідно до пп. 165.1.38 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів. Тобто даною нормою ПКУ звільнено від оподаткування вартість негрошових нагород у вигляді орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів тощо.

 

Заступник голови                                   С. Малиш

Создание сайта: SSC Group