.

Вы здесь

О выдаче аванса на командировку частями

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.02.2007 р. № 11-113/454-1255

Щодо видачі працівнику коштів на відрядження частками

(Витяг)

  Національний банк України розглянув лист <...> щодо надання роз'яснення стосовно видачі працівнику підприємства коштів на відрядження частками і повідомляє наступне.

  Стосовно порушеного питання слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачено надання Національним банком України експертної оцінки правомірності дій суб'єктів господарювання при здійсненні операцій з готівкою. Виявлення порушень та застосування штрафних санкцій за порушення суб'єктами господарювання порядку ведення касових операцій і здійснення готівкових розрахунків (відповідно до Указу Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки") є прерогативою відповідних контролюючих органів і не відноситься до компетенції Національного банку України.

  У той же час по інформації, наведеній в листі, можна зазначити наступне.

  Порядок оформлення відрядження працівнику підприємства та забезпечення його грошовим авансом визначено Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59. Зокрема, вимогами цієї Інструкції передбачений обов'язок підприємства, що відряджає працівника, забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання жилого приміщення і добові. Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням), на підставі якого працівнику видається аванс на відрядження. При цьому зазначена Інструкція не містить заборони щодо видачі працівнику підприємства коштів на відрядження частками, а також не встановлює, за скільки днів до початку відрядження підприємство має видати грошовий аванс на ці цілі.

  Разом з тим, пунктом 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, визначено, що видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому законодавством України порядку за раніше отримані під звіт суми.

 

Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу

 
О. Толстой

 

Создание сайта: SSC Group