.

Вы здесь

О выплате денежного вознаграждения за добросовестный непрерывный труд государственным служащим

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2007 р. № 6831/0/14-07/13

Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю державним службовцям

  Міністерство праці та соціальної політики розглянуло листа щодо виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю державним службовцям і повідомляє.

  Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1563).

  Згідно з пунктом 1 Порядку зазначена грошова винагорода видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше 10 років.

  До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи в цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 року, на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України «Про державну службу» (прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших).

  Період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж досягнення дитиною шестирічного віку, може бути зарахований до стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, оскільки зазначена посадова особа перебуває у трудових відносинах з цим органом державної влади.

  Грошова винагорода видається один раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків. Винагорода видається, якщо за результатами проведеної щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов’язків та завдань оцінений як «добрий» і «високий». При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п’ять років.

  У разі відсутності щорічних оцінок, що передують видачі грошової винагороди, зараховується наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період.

  Якщо державному службовцеві було оголошено догану за порушення трудової дисципліни або з інших підстав, грошова винагорода йому не виплачується. Відлік часу для обчислення п’ятирічного терміну починається після зняття догани. Такий самий підхід застосовується і при одержанні державним службовцем щорічної оцінки «задовільна». Тобто обчислення п’ятирічного терміну починається після року, за роботу в якому зазначеній особі буде виставлена «висока» або «добра» оцінка.

  У випадку коли протягом року було допущено адміністративне порушення або оголошена та знята догана, але щорічна оцінка за результатами роботи в цьому році «добра» або «висока», то грошова винагорода видається з урахуванням щорічної оцінки.

Заступник Міністра                                                              М. Солдатенко

Создание сайта: SSC Group