.

Вы здесь

О выплате заработной платы работникам с наличной выручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.05.2015 р. № 53-01006/33525

Щодо виплати заробітної плати працівникам з готівкової виручки

  Розглянувши лист <...> щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства з готівкової виручки, повідомляємо.

  Правові та організаційні засади оплати праці працівників регулюються Законом України «Про оплату праці» (далі — Закон).

  Виплата заробітної плати відповідно до статті 24 Закону здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

  Вимоги до організації готівкових розрахунків підприємствами (підприємцями) встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення).

  Відповідно до пункту 2.2 глави 2 Положення підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

  Згідно із пунктами 2.6, 2.7 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

  Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Положення використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

  Враховуючи зазначене вище, підприємства (підприємці) мають право виплачувати заробітну плату працівникам з готівкової виручки, яка надійшла до каси, з дотриманням вимог Положення.

  Стосовно змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, внесених постановою Національного банку України від 18.08.2014 р. № 499 «Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» (далі — Постанова № 499), повідомляємо, що Постанова № 499 прийнята з метою відокремлення та неоподатковування доходів клієнта у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, на який зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога або інші передбачені законом соціальні виплати, і її вимоги не стосуються питання виплати заробітної плати готівкою.

  

     Директор Департаменту платіжних систем                                                               Н. Лапко

Создание сайта: SSC Group