.

Вы здесь

О выполнении обязанностей работника, которому предоставлен ежегодный отпуск

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.2015 р. № 927/0/14-15/014

Щодо виконання обов’язків працівника, якому надано щорічну відпустку

(Витяг)

  <…>

  Запитання 3.

  Районний територіальний центр обслуговує вдома одиноких непрацездатних громадян, які проживають у різних населених пунктах (селах). У таких пунктах створені робочі місця для соціальних робітників. При цьому в населеному пункті працює один соціальний робітник і обслуговує громадян зі значно зниженою руховою активністю. Якщо такий працівник іде в щорічну відпустку, як його замінити? Чи можна на період відпустки оформити строковий трудовий договір з іншою особою?

 

  Згідно з пунктом 12 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 (далі — Заходи), передбачено тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущені до медичної діяльності, молодших медичних сестер, соціальних робітників, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів).

  Таким чином, соціальним робітникам територіальних центрів соціального обслуговування та інших установ соціального захисту населення може установлюватись доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

  Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). За вакантною посадою, яка є в штатному розписі, але не заповнена, доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюватись не може.

  Працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах встановленої графіком роботи (змінності) тривалості робочого дня (зміни).

  Доручення додаткової роботи у порядку виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформлюється наказом по закладу, установі за погодженням із працівником. Відповідно до статті 31 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

  Відповідно до пункту 3.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, конкретний розмір доплат працівнику визначають залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, ступеня затрат основного робочого часу і не може перевищувати 50 відсотків посадового окладу за займаною ним основною посадою.

  Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладають у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру такої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

  Укладення строкового трудового договору на час щорічної відпустки працівника не заборонено законодавством, але за доцільне вважаємо покласти обов’язки тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника установи.

 

Заступник Міністра                                                                    В. МУЩИН

Создание сайта: SSC Group