.

Вы здесь

О заполнении Отчета по единому социальному взносу

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.06.2011 р. № 13191/03-20

Щодо заповнення звіту про суми нарахованого ЄСВ

(Витяг)

  <...>

  Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон), який набрав чинності з 01.01.2011 р., обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

  Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — Інструкція), затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5 <...>.

  Згідно підпункту 4.3.3 пункту 4.3 розділу IV Інструкції, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.

  Платники-роботодавці подають до органів Пенсійного фонду звіт, форми та строки подання якого визначені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2 <...> (далі — Порядок).

  У <...> прикладі нарахування заробітної плати за квітень здійснено у травні, тому, враховуючи вищезазначене та у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, зазначені суми необхідно відобразити у звіті за травень (таблиця 1 та таблиця 6 додатка 4 до Порядку).

  У рядку 1.1 таблиці 1 додатка 4 до Порядку «Сума нарахованої заробітної плати» відображається заробітна плата звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 <...>, без обмеження максимальною величиною.

  У рядку 2 таблиці 1 додатка 4 до Порядку «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)» відображається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

  У реквізитах 13 та 14 таблиці 6 додатка 4 до Порядку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам», яка призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», що нараховані застрахованій особі у звітному періоді, та суми у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок згідно Закону відповідно.

            Заступник Голови правління                                          В. Короневський

Создание сайта: SSC Group