.

Вы здесь

Об исправлении ошибок в декларации по налогу на прибыль

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА В М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 05.10.2012 р. N 6386/10/06-406

Щодо виправлення помилок з податку на прибуток

(Витяг)


  <...> Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - ПКУ).

  У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (окрім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

  Платник податків має право не подавати такого розрахунку, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

  Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:

   - або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

   - або відобразити суму недоплати у складі податкової декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

  Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. N 1213 (далі - наказ N 1213).

  До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення (абз. 2 п. 46.6 ст. 46 ПКУ).

  Ураховуючи викладене, починаючи з 01.04.2012 р., при виправленні самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих податкових деклараціях (у тому числі і за звітні (податкові) періоди до 01.04.2011 р.), використовується Декларація за формою, затвердженою наказом N 1213.

  Декларація може подаватися платником податку як звітна, так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в рядку 1 заголовної частини Декларації). При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у рядку 2 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який проводиться уточнення.

  Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов'язання з податку на прибуток, суму пені та штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, пені та штрафу з додатка ВП переноситься до частини "Самостійне виправлення помилок" (рядки 23 - 27) Декларації.

  Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а правильні значення доходів, витрат, об'єкта обкладення податком на прибуток зазначаються в такій Декларації. На підставі порівняння податкового зобов'язання такої Декларації та Декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, пені та штрафу, які відображаються у частині "Самостійне виправлення помилок" (рядки 23 - 27).

  У разі проведення виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.04.2011 р., при визначенні значень рядків 23 та 26 Декларації проводиться порівняння суми виправленого (правильного) податкового зобов'язання та суми податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка (рядок 14 декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом ДПА України від 29.03.2003 р. N 143).

  Разом із Декларацією платник податку має право надати до податкового органу пояснення проведених виправлень.

  У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень. <...>
 

        Заступник Голови                                                О. Онищенко

Создание сайта: SSC Group