.

Вы здесь

Об обеспечении работодателями охраны труда своих и привлеченных с других организаций работников

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 04.04.2016 р. № 3784/2/5.4-ДП-16

Щодо забезпечення роботодавцями охорони праці своїх та залучених з інших організацій працівників

  Державна служба України з питань праці розглянула звернення <…> щодо надання роз’яснення деяких вимог НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», затвердженого наказом МНС України від 25.01.2012 № 67 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539 (далі — Загальні вимоги), та в межах компетенції повідомляє таке.

  Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у разі залучення до виконання робіт працівників інших підприємств.

  Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон) роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

  Статтею 8 Закону визначено, що на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, яких залучають до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

  Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

  Таким чином, якщо замовником робіт є роботодавець, то, враховуючи норми ст. 1, 8, 13 та 18 Закону, він зобов’язаний забезпечити проходження медичного огляду (у разі відсутності такого) та забезпечити засобами індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) працівників, які працюють на підприємстві, в організації, установі та виконують обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

  У разі коли залучені до виконання працівники є працівниками сторонніх організацій, то обов’язки щодо проведення медичних оглядів та забезпечення ЗІЗ цих працівників покладаються на їх роботодавця.

  У цьому разі відповідно до вимог п. 2.6 розділу II Загальних вимог, роботодавець повинен забезпечити проходження медичного огляду, забезпечити ЗІЗ працівників, а також провести інструктаж з охорони праці з урахуванням специфіки умов праці на підприємстві, що приймає залучених працівників.

  <…>

Перший заступник Голови                                                                                    М. БАРДОНОВ

Создание сайта: SSC Group