.

Вы здесь

Об оформлении перевода работника из филиала в структурное подразделение головного предприятия

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.08.2013 р. № 219/06/186-12

Щодо оформлення переведення працівника з філії до структурного підрозділу головного підприємства

  Статтею 95 Цивільного кодексу України визначено, що філія — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій та не є юридичною особою. Вона наділяється майном юридичної особи, що її створила, і діє на підставі затвердженого нею положення.

  Виходячи з норм зазначеної статті, філія за своїм статусом — структурний підрозділ головного підприємства.

  У зв’язку із цим, працевлаштування працівника філії до головного підприємства здійснюється за його заявою шляхом переведення відповідно до частини першої статті 32 Кодексу законів про працю України.

  У даному разі до трудової книжки вноситься запис, де зазначається, на яку посаду працівника переведено, до якого структурного підрозділу головного підприємства і назва головного підприємства.

  Чинним законодавством не визначено порядку передання трудової книжки при переведенні працівника із філії до головного підприємства. Але враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. № 301 та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, якими передбачено, що трудові книжки зберігаються у роботодавця і видаються працівнику лише у разі його звільнення, трудова книжка має пересилатися рекомендованим листом філією головному підприємству.

  Особливостей оформлення такого переведення працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, чинним законодавством не передбачено.

 

Заступник начальника юридичного

управління - начальник відділу                                              І. Кузнєцова

Создание сайта: SSC Group