.

Вы здесь

Об округлении значения процента при распределении НДС

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.04.2011 р. № 9496/7/16-1517-05

Щодо округлення значення відсотка при розподілу ПДВ

  Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо порядку округлення платником ПДВ отриманої величини при визначенні частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями і повідомляє.

  Відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

  Відповідно до пункту 199.2 статті 199 Кодексу частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

  Форма розрахунку (перерахунку) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями затверджена наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість".

  Відповідно до пункту 6 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість ДПА України від 25.01.2011 р. № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

  Враховуючи викладене, при визначенні частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (визначається у відсотках) платник ПДВ визначає значення відсотка, за яким здійснюється розподіл податкового кредиту, з урахуванням округлення результату за загальновстановленими правилами до двох знаків після коми. При цьому всі показники в податковій звітності з ПДВ проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

  Наприклад:

  1) якщо значення колонки 3 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) до податкової декларації з податку на додану вартість дорівнює 3000 грн., а значення колонки 4 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 1400 грн., то значення колонки 5 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) має дорівнювати 46,67 %;

  2) якщо значення колонки 3 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 7000 грн., а значення колонки 4 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 2270 грн., то значення колонки 5 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) має дорівнювати 32,43 %.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України

О. Любченко

 

Создание сайта: SSC Group