.

Вы здесь

Об оплате труда государственных служащих за период их пребывания в служебной командировке и на курсах повышения квалификации

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16

Щодо оплати праці державних службовців за період їх перебування у службовому відрядженні та на курсах підвищення кваліфікації

  Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо оплати праці державних службовців за період їх перебування у службовому відрядженні та на курсах підвищення кваліфікації і в межах компетенції повідомляє.

  Відповідно до статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон) Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

  Згідно із статтею 5 Закону дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

  Водночас питання службових відряджень державних службовців врегульовано статтею 42 Закону, відповідно до якої за державним службовцем на весь період відрядження зберігаються його посада і заробітна плата.

  Статтею 48 Закону передбачено, що на строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.

  Складові заробітної плати державного службовця визначено статтею 50 Закону.

  Враховуючи вищевикладене, оплата періоду відрядження, строку професійного навчання здійснюється з урахуванням статей 42 та 48 Закону, а саме, державному службовцю за час відрядження, на строк професійного навчання зберігають його заробітну плату.

  Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

 

Директор Департаменту                                                                                                                 О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group