.

Вы здесь

Об отражении расходов по оплате отпусков работникам в 2015 году за счет обеспечения, созданного до 01.01.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2015 р. № 18916/6/99-99-19-02-02-15

Щодо відображення витрат з оплати відпусток працівникам в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015

  Державна фіскальна служба України розглянула лист на запит платника щодо відображення витрат по виплачених відпустках працівникам підприємства в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015, і повідомляє.

  Відповідно до п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015, до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг; витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру; будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV  Кодексу).

  Оскільки відповідно до п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, відпускні входять до складу додаткової заробітної плати, суми фактично нарахованих відпускних могли бути віднесені до витрат у звітних періодах до 01.01.2015 платника податку на прибуток на підставі п. 142.1 ст. 142 Кодексу.

  Для набуття права на відпуску працівник має перебувати в трудових відносинах з підприємством або укласти трудовий договір з фізичною особою.

  Створення резервів на оплату відпусток працівникам передбачено п. 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» (далі — П(С)БО 11), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20.

  Згідно з п. 4 П(С)БО 11 забезпечення — зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

  Так, забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Суми створених забезпечень визнаються витратами (крім суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби») (п. 13 П(С)БО 11).

  Щодо податкового обліку, то нормами Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, не передбачено формування витрат за сумами нарахованого в бухгалтерському обліку резерву на виплату відпусток.

  Разом з тим, відповідно до п. 24 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

 

Голова                                                                                                    Р.М. Насіров

Создание сайта: SSC Group