.

Вы здесь

Об уплате единого социального взноса с пособия по беременности и родам

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 26.02.2016 р. № 373/14/10-36-17-02

Щодо сплати єдиного соціального внеску з допомоги по вагітності та пологах

(Витяг)

  Головним управлiнням ДФС у Київськiй областi розглянуто Вашу заяву щодо розмiру єдиного соцiального внеску <…> з лiкарняних по вагiтностi та пологах та повiдомляємо наступне.

  Вiдповiдно до змiн, внесених Законом України вiд 24.12.2015 № 909-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi» (далi — Закон № 909), єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далi — єдиний внесок, ЄСВ) <…> з 01.01.2016 встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до бази нарахування єдиного внеску.

  Згiдно з частиною другою статтi 9 Закону України вiд 08.07.2010 № 2464 «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464) єдиний внесок нараховується на пiдставi бухгалтерських i iнших документiв, вiдповiдно до яких здiйснюється нарахування або який пiдтверджує нарахування та виплату (доходу), на який нараховується єдиний внесок.

  Частиною четвертою статтi 9 Закону № 2464 визначено, що нарахування єдиного внеску за попереднi перiоди (окрiм випадкiв одноразової сплати особою ЄCВ за попереднi перiоди згiдно з договорами про добровiльну участь в страхуванні) здiйснюється виходячи з розмiру єдиного внеску, що дiяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробiтної плати (доходу), на яку нараховується ЄCВ.

  Отже, враховуючи викладене, розмiр єдиного внеску залежить вiд того, у якому мiсяцi Вам нарахований дохiд (на підставі лiкарняного листка по вагiтностi та пологах). Якщо дохiд нараховано у сiчнi 2016 року за минулi мiсяцi, то незалежно вiд того, за який мiсяць здiйснюють нарахування, застосовують ставку єдиного внеску у розмiрi 22 вiдсотки. При цьому утримання єдиного внеску не проводяться.

  При нарахуваннi доходу в груднi 2015 року за мiсяцi 2016 року розмiр ставки ЄСВ не переглядається i ЄСВ нараховується й утримується за ставками, якi дiяли у груднi.

  Крiм того, вiдповiдно до Закону № 909 особи, якi отримують допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами та отримують цю допомогу, виключенi з перелiку платникiв єдиного внеску (пункт 11 частини першої статтi 4 Закону № 2464 виключено). Тобто, з 1 сiчня 2016 року єдиний внесок iз зазначених виплат не утримується.

  <…>

 

Заступник начальника                                                                                   О. М. Форосенко

Создание сайта: SSC Group