.

Вы здесь

Об увольнении работников в случае изменений в организации производства и труда, а также в порядке перевода

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 06.08.2015 р. № 11812/0/14-15/06

Про звільнення працівників у випадку змін в організації виробництва і праці, а також в порядку переведення

(Витяг)

  Міністерством соціальної політики розглянуто лист <…> і в межах компетенції повідомляється.

  Згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

  При звільненні працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП має бути дотриманий певний порядок вивільнення.

  Роботодавець повинен видати наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, в якому розкривається зміст цих змін.

  Потім скласти і затвердити новий штатний розпис.

  Відповідно до статті 49-2 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

  Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. У разі згоди працівника переведення на іншу роботу здійснюється за його заявою. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

  Слід зазначити, що на підставі статті 43 КЗпП при звільнені працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП необхідно також отримати згоду профспілкового органу на таке звільнення.

  Відповідно до статті 44 КЗпП при звільненні на підставі пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

  Окрім цього, пункт 5 частини першої статті 36 КЗпП передбачає можливість припинення трудового договору в порядку переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію чи у зв’язку з переходом на виборну посаду. Для звільнення необхідне клопотання роботодавця того підприємства, установи, організації, куди працівник переводиться. Працівник повинен подати заяву роботодавцеві підприємства (установи, організації), з якого він звільняється, оскільки закон вимагає згоди роботодавця на припинення трудового договору в порядку переведення на інше підприємство, в іншу установу, організацію (для переведення працівників до іншого структурного підрозділу зі статусом юридичної особи).

  <…>

Перший заступник Міністра                                                  В. Шевченко

Создание сайта: SSC Group