.

Вы здесь

Оплата работы в выходные дни и доплаты за работу вечером и ночью

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.05.2007 р. № 376/13/84-07

Щодо оплати роботи у вихідні дні та здійснення доплат за роботу у вечірній та нічний час

(Витяг)

  <...>

  Час початку і закінчення роботи підприємства та інші питання режиму роботи визначаються на підприємстві самостійно в колективному договорі або іншому локальному документі.

  На підприємствах, де робота провадиться змінами протягом дня, затверджуються графіки змінності (за погодженням з профспілками), які доводять до відома працівників, як правило, не пізніше ніж за 1 місяць до введення їх в дію.

  При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 58 КЗпП України).

  Змінна робота вводиться на підприємствах, коли тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість щоденної роботи працівників, або при необхідності більш ефективного використання обладнання і збільшення продукції, яка випускається на тому ж обладнанні.

  Рівномірність переходу працівників в змінах означає, що перехід із однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожну неділю у відповідності з графіком змінності.

  Так, у випадку коли на підприємстві використовується п'ятиденний 4-бригадний графік змінності, після 5 днів роботи в одній зміні бригада (працівник) отримує безперервний відпочинок і переходить в іншу зміну.

  Мінімальна тривалість між змінами повинна бути не меншою подвійної тривалості роботи в попередній зміні (включаючи і час обідньої перерви).

<...>

  Отже, враховуючи вищевикладене, доплату за роботу у вечірню зміну, яку передбачено колективним договором для працівників, які працюють при багатозмінному режимі, зазначеним вище працівникам не встановлюють.

  Що стосується оплати за роботу у неділю, то відповідно до ст. 67 КЗпП України при п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідні дні на тиждень. Загальним вихідним днем згідно з вищезазначеною статтею є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем.

  Разом з тим згідно зі статтею 69 КЗпП України на підприємствах, зупинення роботи яких не можливе з виробничо-технічних умов, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком роботи (змінності), що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства.

  Тобто вихідні дні працівникам, які працюють на підприємствах з безперервним циклом роботи, надаються відповідно до графіків роботи таким чином, щоб працівники могли щотижнево використовувати, як правило, два вихідні дні. При цьому не обов'язково, щоб один з них приходився на загальний вихідний день (неділю).

  Виходячи з вищевикладеного, у випадку коли працівник працює за графіком змінності, оплата згідно зі статтею 107 КЗпП України за роботу у вихідний день провадиться у тому випадку, коли працівник залучався до роботи безпосередньо у вихідний день, який визначений йому графіком змінності. Це може бути понеділок, вівторок тощо.

  Одночасно, якщо у Галузевій угоді між Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України, галузевими об'єднаннями підприємств харчової та переробної промисловості та Профспілкою працівників аграрного комплексу України на 2006 – 2008 роки визначено, що працівники, які працюють у неділю, що є робочим днем за графіком для підприємства, [яке] працює у режимі безперервного виробництва, проводиться доплата у розмірі 50 %, то вона має бути передбачена і колективним договором (у випадку, якщо підприємство знаходиться у сфері дії Галузевої угоди).

  Щодо оплати праці у нічний час, то відповідно до статті 108 КЗпП України робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективними договорами, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

  Норми зазначеної вище статті поширюються на підприємства всіх форм власності й господарювання, які використовують працю працівників у нічний час.

  Якщо в табелі робочого часу зафіксовано факт, що працівник працював у нічний час, оплату провадять відповідно до чинного законодавства.

  Якщо підприємство перебуває у сфері дії Галузевої угоди, то розмір доплати за роботу у нічний час у колективному договорі має бути встановлено на рівні не нижче, ніж визначено угодою.

  Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 3 Закону України "Про колективні договори і угоди" сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії.

  Враховуючи вищевикладене, у випадку коли представники ЗАТ <...> зі сторони роботодавця і зі сторони профспілок приймали участь у підписанні Галузевої угоди, її норми є обов'язковими для виконання акціонерним товариством. Якщо ж хоча б одна із сторін не приймала участі у підписанні Галузевої угоди між Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України, галузевими об'єднаннями підприємств харчової та переробної промисловості та Профспілкою працівників аграрного комплексу України на 2006 – 2008 роки, то її положення не діють безпосередньо і не є обов'язковими для ЗАТ <...>.

____________

 

Создание сайта: SSC Group