.

Вы здесь

Оподаткування ПДВ операцій з постачання деяких послуг

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 25.03.2011 р. № 3274/10/31-606

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання деяких послуг

   Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання завдання Державної податкової адміністрації України від 17.03.2011 р. № 7466/7/16-1517-26 розглянула вашого листа від 25.02.2011 р. № 26 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання деяких послуг і в межах своїх повноважень повідомляє.

   Відповідно до п. 185.1 ст. 185 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі — Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з:

    а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

    б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

   У відповідності із п. 186.4 ст. 186 Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

   Згідно з п. 186.3 ст. 186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

   До таких послуг належать:

    консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем (пп. "в");

    надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця (пп. "г").

   Відповідно до пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування операції з постачання послуг, визначених у пп. "в" п. 186.3 ст. 186 цього Кодексу.

   Згідно ст. 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

   Відповідно до пп. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 Кодексу інжиніринг — надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами).

   Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

   Консультаційні послуги — інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів (Закон України від 01.06.2010 р. № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

   З метою правильного визначення коду для послуг, які надаються вашим підприємством, платнику податку слід звернутися до районного відділу статистики за місцем своєї реєстрації.

   Таким чином, якщо платник податку надає послуги, визначені пп. "в" п. 186.3 ст. 186 Кодексу, то такі послуги не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

  Послуги з розроблення програмного забезпечення, його обслуговування, надання консультацій щодо використання комп'ютерних програм не є об'єктом оподаткування ПДВ.

   Послуги з установлення та ремонту комп'ютерів, комп'ютерних мереж, ремонту й обслуговування принтерів та іншої офісної техніки та підключення до мережі Інтернет не входять до переліку послуг, зазначеного у пп. "в" п. 186.3 ст. 186 Кодексу, такі послуги є об'єктом оподаткування ПДВ у загальновстановленому порядку за повною ставкою податку.

   Аналогічне роз'яснення з даного питання надано фахівцями ДПА України на сторінках журналу "Вісник податкової служби України", № 9, березень 2011 року.

   Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, які перелічені у пп. "а" – "б", "г" – "ж" п. 186.3 ст. 186 Кодексу, здійснюється в залежності від місця, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання, зокрема, до таких послуг належить надання персоналу, у тому числі, якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця.

   Отже, послуги з надання персоналу, який виконує певні функції, що спеціалізуються у відповідній сфері, незалежно від виду діяльності такого персоналу підлягають оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, якщо отримувач таких послуг зареєстрований (проживає) на території України.

   Аналогічне роз'яснення з даного питання надано листом ДПА України від 01.02.2011 р. № 2548/7/16-1517-26, яке розміщено на WEB-сайті ДПА у м. Києві (www.kyivsta.gov.ua) у рубриці "Податкові роз'яснення".

   Якщо послуги, які надаються платником податку, не входять до переліку послуг, визначених пунктами 186.2 та 186.3 ст. 186 Кодексу, то місцем постачання таких послуг є місце реєстрації постачальника, а тому незалежно від того, кому резидент надає такі послуги: резиденту чи нерезиденту, такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ.

 

Заступник Голови

О. В. Онищенко

 

Создание сайта: SSC Group