.

Вы здесь

Отчетность, представляемая в Государственную службу занятости

ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання" від 31.05.2013 р. № 316 (із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства соціальної політики України  від 05.12.2016 р. № 1476)

 - Форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання" від 31.05.2013 р. № 317

 - Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню" від  16.05.2013 № 271

 - Інформація про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Лист Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України від 14.09.2016 р. № ДЦ-01-6415/0/616 «Щодо обов’язковості подання форми № 3-ПН та заходів з працевлаштування інвалідів»

Лист Державної служби зайнятості від 04.05.2016 р. № ДЦ-01-3218/0/616 "Щодо працевлаштування громадян та подання звітності державній службі зайнятості"

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15 «Щодо подання роботодавцями Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню»

Письмо Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 20.10.2014 г. № ДЦ-01-7082/0/6-14 «О представлении работодателями, находящимися в зоне проведения АТО, отчетности в центры занятости»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 20.09.2013 г. № 728/021/106-13 "О необходимости представления в государственную службу занятости формы № 5-ПН «Отчет о принятых работниках»

Лист Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 03.09.2013 р. № ДЦ-01-5474/0/6-13 «Щодо звітності, яка подається роботодавцями до центрів зайнятості»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 31.07.2013 г. № 636/021/106-13 "Об ответственности за непредставление работодателями формы № 3-ПН"

Создание сайта: SSC Group