.

Вы здесь

Относительно финансирования сферы образования

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.10.2014 р. № 31-07010-05-10/25636

Щодо фінансування галузі освіти

  Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2014 № 36892/1/1-14 розглянуло листа Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо фінансування галузі освіти і повідомляє.

  Щодо надбавки освітянам за престижність праці.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 88 внесені зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373.

  Зазначеною постановою передбачається встановлення надбавки у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування.

  Тобто, у межах фонду оплати праці керівник установи освіти може виплачувати надбавку у максимальному розмірі.

  Крім того, зазначене створить умови для гнучкого стимулювання працівників.

  Керівнику надано право встановлювати конкретний розмір надбавок відповідно до особистого внеску працівників у загальні результати роботи у межах фонду оплати праці.

  Розмір доплат встановлюється керівником навчального закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

  Таким чином, доплати не відміняються і можуть встановлюватися у будь-якому розмірі у межах встановленого граничного розміру.

  Необхідно також зазначити, що практично усі надбавки чи доплати згідно з чинними нормативно-правовими актами встановлюються у граничному розмірі.

  Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» встановлені надбавки:

   - працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі;

  доплати:

   - працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

   - працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку встановлюються у граничному розмірі.

  У граничному розмірі також встановлюються надбавки за вчене звання професора — до 33 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), доцента, старшого наукового співробітника — до 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), за науковий ступінь доктора наук — до 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук — до 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Пунктом 4 цієї постанови надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

  Щодо виділення для Київської області додаткових коштів на освіту, то вказане питання може бути розглянуто після перевиконання дохідної частини державного бюджету.

  Щодо підвищення посадового окладу працівника I тарифного розряду.

  Питання підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2015 році буде розглядатися у межах фінансових можливостей бюджету.

 

   Заступник Міністра - керівник апарату                                                                          В. Матвійчук

Создание сайта: SSC Group