.

Вы здесь

Педагогическая нагрузка на работников органов соцзащиты

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 12 лютого 2007 року № 44

Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2007 р. за № 152/13419

  Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України (із змінами), статті 22 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" НАКАЗУЮ:

  1. Установити для педагогічних працівників закладів та установ соціального захисту населення педагогічне навантаження, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин), на ставку заробітної плати (посадовий оклад):

   1.1. 18 годин на тиждень:

    для вчителів (усіх спеціальностей), логопедів, керівників гуртків.

   1.2. 720 годин на рік:

    для викладачів (усіх спеціальностей).

   1.3. 20 годин на тиждень:

    для практичних психологів.

   1.4. 24 години на тиждень:

    для культорганізаторів, керівників музичних.

   1.5. 25 годин на тиждень:

    для вихователів, асистентів вчителів-реабілітологів.

   1.6. 30 годин на тиждень:

    для інструкторів з фізкультури.

   1.7. 36 годин на тиждень:

    для вихователів-методистів.

  2. Установити тривалість роботи заступникам директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, завідувачам навчальної (педагогічної) частини, педагогам-організаторам, педагогам професійного навчання, соціальним педагогам, майстрам виробничого навчання, методистам, інструкторам з праці — 40 годин на тиждень.

  3. Застосовувати для медичних працівників закладів та установ соціального захисту населення норми тривалості робочого часу, установлені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.05.2006 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за № 696/12570 (із змінами).

  4. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня".

  5. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

  6. Директору Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Товстенку О. П. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

  7. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації в тримісячний термін привести у відповідність з цим наказом установлену тривалість роботи та педагогічне навантаження працівників реабілітаційних установ сфери органів праці та соціального захисту населення.

  8. Департаменту у справах інвалідів протягом 2007 року здійснити перевірку виконання цього наказу.

  9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра праці та соціальної політики України Дроздову Л. М.

 

Міністр

М. Папієв

 

Создание сайта: SSC Group