.

Вы здесь

Перерасчет отпускных при отзыве работника из отпуска

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.06.2004 р. № 18-311-1

Щодо перерахунку відпускних у разі відкликання працівника із відпустки

  Міністерство праці та соціальної політики України на лист щодо правильності проведення перерахунку середнього заробітку за час щорічної відпустки у випадку, коли відпустка була перервана, повідомляє.

  Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок).

  Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю, у якому надається відпустка.

  Працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

  При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки включається: основна заробітна плата (оклад, тариф); доплати та надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій та посад, розширення зони обслуговування, високі досягнення в праці тощо); премії, які не носять разового характеру; індексація заробітної плати; одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, учбової відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

  Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається до середнього заробітку у випадку, коли вона була нарахована в поточному році за попередній календарний рік.

  Крім того, пунктом 4 Порядку передбачені виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження.

  Нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

  У разі коли працівника відкликають з щорічної відпустки, згідно з частиною 3 статті 12 Закону України "Про відпустки" його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Тобто якщо працівника було відкликано зі щорічної відпустки, бухгалтер повинен провести перерахунок відпускних таким чином.

  Із заробітної плати, яка буде нарахована працівникові після відкликання із відпустки, необхідно утримати суму середнього заробітку за невикористані дні відпустки. За умови, що тривалість відпустки 24 календарні дні, сума середнього заробітку за час щорічної відпустки становить 840 грн. і працівником було використано лише 14 календарних днів, сума середнього заробітку за невикористані дні відпустки становитиме 350 грн. (840 грн. : 24 к. дн. × 10 к. дн.).

  Слід звернути увагу на те, що при наданні працівникові невикористаних днів щорічної відпустки необхідно провадити новий розрахунок середнього заробітку за ці дні.

 

Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці

 
 
О. Товстенко

 

Создание сайта: SSC Group