.

Вы здесь

Порядок представления уточняющих деклараций по налогу на прибыль

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 ЛИСТ

від 26.05.2011 р. № 14847/7/15-0317

Щодо порядку подачі уточнених декларацій з податку на прибуток

 У зв'язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток Державна податкова адміністрація України надає методичну допомогу стосовно подачі уточнених декларацій з податку на прибуток в рамках дії Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

 Абзацем 5 пункту 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" Кодексу встановлено, що розділ III "Податок на прибуток підприємств" набирає чинності з 1 квітня 2011 року. Згідно пункту 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники податку на прибуток в 2011 році складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди:

 1. другий квартал;

 2. другий і третій квартали;

 3. другий - четвертий квартали.

 Податкові декларації подаються за календарний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

 Абзацем 2 пункту 46.6 статті 46 Кодексу встановлено, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

 Відповідно до п. 46.5 Кодексу Державною податковою адміністрацією України розроблено нову форму податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за № 397/19135 (далі — наказ № 114).

 Пунктом 4 наказу № 114 передбачено, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Зазначений наказ офіційно опублікований 11.04.2011 в газеті "Офіційний вісник України".

 Виходячи з викладеного, для складання звітності наказ № 114 набуває чинності "з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення", тобто з 01.07.2011. Відповідно:

• звітність з податку на прибуток за I кв. 2011 року в строк до 10.05.2011 подається за формою, встановленою наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271.

• звітність з податку на прибуток за податкові періоди, починаючи з податкового періоду "II квартал" 2011 року подається за формою податкової декларації, визначеною наказом № 114. Вперше подання податкової звітності за такою формою здійснюватиметься до податкових органів з 01.07.2011.

• виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих платником податкових деклараціях, шляхом подання нової декларації за минулі податкові періоди здійснюється до 01.07.2011 за формою декларації, передбаченої наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271.

• виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих платником податкових деклараціях, шляхом подання нової декларації за минулі податкові періоди здійснюється після 01.07.2011 за формою декларації, передбаченої наказом № 114 (абзац 1 п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

 До введення в експлуатацію нового програмного забезпечення по алгоритмах контролю для приймання та автоматизованої обробки податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та додатків до них, звітна та уточнююча податкові декларації з податку на прибуток з додатками подаються по формі, встановленій наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271, та застосовуються діючі алгоритми контролю для приймання та автоматизованої обробки податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та додатків до них.

 Головам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені методичні рекомендації до відома підпорядкованих підрозділів і платників податків.

 

Заступник голови комісії
 з проведення реорганізації
ДПА України,  заступник Голови 

О. М. Любченко

 

Создание сайта: SSC Group