.

Вы здесь

Представление декларации по налогу на прибыль производителями сельхозпродукции

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.06.2011 р. № 16070/7/15-0317

Щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції за 2011 рік

  Державна податкова адміністрація України для забезпечення виконання підпункту 152.9.1 пункту 152.9 статті 152 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та з метою своєчасного подання податкової звітності на 2011 рік з податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції повідомляє наступне.

  Згідно з пп. 152.9.1 п. 152.9 ст. 152 Кодексу для виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 155 цього розділу, звітний податковий період визначений як річний податковий період, що починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

  Статтею 155 Кодексу встановлено, що підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку у строки, визначені законом для річного податкового періоду.

  Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

  В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі — Закон), який втратив чинність частково, містилися аналогічні норми щодо періоду та строків сплати податку на прибуток для виробників сільськогосподарської продукції. Проте п. 10.1 ст. 10 Закону передбачено ставку податку в розмірі 25 %, а п. 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу визначено, що з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 23 відсотки.

  Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу України" наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114 затверджена форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за № 397/19135.

  Слід врахувати, що на 2011 рік не передбачено річного податкового періоду, а саме п. 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу визначено, що з дати набрання чинності розділу III Кодексу платники податку на прибуток підприємств подають декларацію з податку на прибуток за II квартал, II – III квартали та II – IV квартали 2011 року.

  Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що виробники сільськогосподарської продукції, визначені статтею 155 Кодексу, повинні за річний податковий період (з 1 липня 2010 року по 30 червня 2011 року) подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, дві декларації з податку на прибуток підприємства:

  - за період з 1 липня 2010 року до 31 березня 2011 року декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, встановленою наказом ДПА України від 29.03.2003 № 143;

  - за період з 01.04.2011 до 30.06.2011 Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, встановленою наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114.

 

Заступник Голови Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови

О. М. Любченко

 

Создание сайта: SSC Group