.

Вы здесь

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067-VI

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" від 18.12.2000 р. № 339

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 20.03.2013 р. № 198

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 р. № 175

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності" від 15.06.2015 р. № 613

Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 12.04.2012 р. № 327

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання" від 31.05.2013 р. № 316

 - Форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання" від 31.05.2013 р. № 317

 - Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню" від  16.05.2013 № 271

 - Інформація про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.03.2015 р. № 141/18/99-15 "Щодо надання допомоги по безробіттю"

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.04.2015 р. № 5674/0/14-15/18 "Щодо звільнення працюючих пенсіонерів від сплати єдиного внеску на страхування на випадок безробіття"

Письмо Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 20.10.2014 г. № ДЦ-01-7082/0/6-14 «О представлении работодателями, находящимися в зоне проведения АТО, отчетности в центры занятости»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 20.09.2013 г. № 728/021/106-13 "О необходимости представления в государственную службу занятости формы № 5-ПН «Отчет о принятых работниках»

Лист Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 03.09.2013 р. № ДЦ-01-5474/0/6-13 «Щодо звітності, яка подається роботодавцями до центрів зайнятості»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 31.07.2013 г. № 636/021/106-13 "Об ответственности за непредставление работодателями формы № 3-ПН"

Создание сайта: SSC Group