.

Вы здесь

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. № 1105-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" від 30.11.2011 р. № 1232

Постанова Правління Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 19.07.2018 р. № 12 (діє з 01.10.2018 р.)

Постанова Правління Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 19.07.2018 р. № 11 (діє з 01.10.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 27.04.2007 р. № 24 (діяла по 30.09.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції» від 11.12.2014 р. № 20

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 30.11.2010 р. № 31

Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» від 30.11.2010 р. № 30

Наказ Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Методичних рекомендацій" від 06.04.2011 р. № 256

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Порядку списання заборгованості зі сплати фінансових санкцій (пені) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виникла до 1 липня 2010 року" від 30.11.2010 р. № 32

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок ФССУ та Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (діє з 01.10.2018 р.)

Заява-розрахунок про відшкодування витрат, пов'язані із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку на виробництві, до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (діяло по 30.09.2018 р.)

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Щодо подання страхувальниками відомості розподілу чисельності працівників" від 28.10.2015 р. № 128

Лист Міністерства соціальної політики України "Про обчислення середньої заробітної плати для призначення страхових виплат" від 16.09.2015 р. № 522/18/99-15

Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Щодо доцільності утворення спеціальної комісії для проведення повторного спеціального розслідування випадку смерті працівника, яка настала внаслідок отриманої раніше травми на виробництві" від 20.08.2015 р. № 354-05-3

Лист Державної фіскальної служби України "Щодо зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника" від 28.10.2014 р. № 8668/7/99-99-11-17

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України "Про процедуру розслідування нещасних випадків, факт настання яких встановлено рішенням суду" від 29.05.2013 р. № 5067/0/5.2-10/6/13

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України "Щодо визначення переліку матеріалів, які додаються до акта проведення спеціального розслідування нещасного випадку (аварії) за формою Н-5" від 14.03.2013 р. № 2435/0/5.2-10/6/13

Лист Міністерства соціальної політики України "Про відшкодування роботодавцем моральної шкоди, заподіяної працівнику умовами виробництва" від 17.01.2013 р. № 11/06/186-13

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Про надання роз'яснень вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 31.01.2012 р. № 716/0/3-1-6/12

Роз'яснення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо проведення розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися внаслідок аварії із смертельними наслідками або у вихідний чи святковий день або з підприємцем» від 18.01.2012 р. № 321/0/5.2-6/12

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо розслідування нещасних випадків з працівниками, які працювали за цивільно-правовим договором» від 07.03.2012 р.

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Методичні рекомендації щодо повернення страхувальникам надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків та інших платежів" від 11.01.2011 р. № 06-03-5

Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Щодо оплати листків непрацездатності за рахунок Фонду від нещасних випадків" від 27.12.2010 р. № 1191-08-2

Создание сайта: SSC Group