.

Вы здесь

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. № 1105-XIV

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-III (втратив чинність з 01.01.2015 р.)

Закон Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением» относительно зачисления в страховой стаж периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста» от 19.11.2013 г. № 691-VII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26.06.2015 р. № 440 (діє з 17.07.2015 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» від 06.05.2001 р. № 439 (діяла по 16.07.2015 р.)

Постанова Правління Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 19.07.2018 р. № 12 (діє з 01.10.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 22.12.2010 р. № 26 (діяла по 30.09.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2011 р. № 4

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 27.04.2011 р. № 23

Постанова правління Фонду соціального страхування України "Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб" від 24.01.2017 р. № 8 (діє з 04.04.2017 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції" від 26.12.2014 р. № 37 (діяло до 04.04.2017 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 25.02.2009 р. № 12

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 25.02.2009 р. № 17

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду" від 04.03.2011 р. № 22

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 25.02.2009 р. № 16

Постанова Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікувід 16.06.2011 р. 41

Постанова Фонду соціального страхування України "Про встановлення розміру допомоги на поховання" від 08.02.2017 р. № 17 (діє з 01.03.2017 р.)

Постанова Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про встановлення розміру допомоги на поховання" від 16.11.2011 р. № 55 (діяла до 01.03.2017 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності" від 19.07.2018 р. № 13 (діє з 27.07.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування України "Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації" від 23.06.2008 р. № 25 (діяло по 26.07.2018 р.)

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 25.10.2007 р. № 48

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження" від 22.12.2010 р. № 29

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів" від 22.12.2010 р. № 30

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. № 9 «Про затвердження Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення»

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ф. Ф4-ФСС з ТВП)

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (ф. Ф14-ФСС з ТВП)

ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАЯВКИ, ВЕДОМОСТИ

Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок ФССУ та Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (діє з 01.10.2018 р.)

Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок ФСС з ТВП (діяла по 30.09.2018 р.)

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.02.2017 р. № 3105/0/2-17/27 "Щодо застосування мінімальної заробітної плати як обмеження при призначенні матеріального забезпечення та страхових виплат"

Лист Міністерства соціальної політики України від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16 "Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах сумісникам і допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо у розрахунковому періоді не відпрацьований повний календарний місяць з поважних причин"

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.09.2016 р. № 293/18/99-16 "Щодо врахування днів огляду у МСЕК при розрахунку лікарняних та відпускних"

Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.06.2016 р. «Про особливості призначення, нарахування та фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП фізичним особам – платникам єдиного внеску»

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.04.2016 р. № 126/18/99-16 "Щодо розміру допомогипо вагiтностi та пологах, якщо протягом 12 мiсяцiв перед настанням страхового випадкустраховий стаж становить менше 6 місяців"

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.04.2016 р. № 101/18/99-16 "Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням"

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.01.2016 р. № 5.2-32-70 «Щодо днів, за які надається допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною»

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.12.2015 р. № 696/18/99-15 "Щодо нарахування «лікарняних» демобілізованим працівникам"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.10.2015 р. № 5.2-32-1577 «Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності»

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.09.2015 р. № 526/18/99-15 "Щодо врахування разових виплат при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат"

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.09.2015 р. № 522/18/99-15 "Про обчислення середньої заробітної плати для призначення страхових виплат"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.08.2015 р. № 5.2-32-1375 «Щодо поважних причин відсутності на роботі, які виключаються із розрахункового періоду, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат»

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.08.2015 р. № 5.2-32-1359 «Щодо розрахунку лікарняних, якщо у розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 17.08.2015 р. № 469/18/99-15 "Щодо розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності демобілізованим застрахованим особам"

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15 "Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності"

Роз'яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.07.2015 р. «Про застосування норм оновленого Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат, та відповіді на найбільш актуальні питання»

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.07.2015 р. № 428/18/99-15 "Про оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності"

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 07.07.2015 р. № 2.4-17-1112 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266»

Письмо Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 05.06.2015 г. № 5.2-32-946 "Относительно исчисления страхового стажа"

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.05.2015 р. № 146/0/15-15/18 "Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах"

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.05.2015 р. № 5.2-32-862 «Щодо розміру допомоги по вагітності та пологах, якщо у розрахунку на місяць її сума менше мінімальної заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.05.2015 р. № 6811/0/14-15/18 "Про нарахування допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежень"

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.05.2015 р. № 282/18/99-15 "Щодо розмірів відсотків середньої заробітної плати при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності"

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.03.2015 р. № 170/18/99-15 "Щодо виплати «лікарняних» працівнику, який має страховий стаж 2 роки, та порядку заповнення листка непрацездатності"

Письмо Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 11.02.2015 г. № 5.2-32-307 "О начислении материального обеспечения в зависимости от страхового стажа"

Письмо Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 19.01.2015 г. № 5.1-31-103 "Об основании для предоставления материального обеспечения за счет Фонда"

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92 «Щодо надання страхових виплат в межах соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 01.01.2015 р.»

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.11.2014 р. № 2.4-15-3124 «Щодо виплати допомоги на поховання у разі  загибелі працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації»

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.10.2014 р. № 1601/5/75-14 "Про надання допомоги по догляду за хворою дитиною під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"

Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.03.2014 р. «Порядок надання матеріального забезпечення застрахованим особам, які прибувають для тимчасового проживання з АРК та м. Севастополя, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.01.2014 р. № 04-29-164 «Про оплату листка непрацездатності за час санаторно-курортного лікування»

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.12.2013 р. № 700/18/153-13 "Про розрахунок середньої зарплати для оплати лікарняних, якщо працівник захворів в перший день роботи"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.12.2013 р. № 04-30-3449 «Щодо видачі та оплати листка непрацездатності застрахованій особі, яка працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною»

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.09.2013 р. № 04-30-2481 "Про видачу листка непрацездатності та надання путівки під час відпустки по догляду за дитиною до 3 років"

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.09.2013 р. № 478/18/99-13 "Про розрахунок середньої зарплати, якщо працівник захворів у перший день роботи"

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.09.2013 р. № 477/18/99-13 "Про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку «лікарняних» лікарям, які чергують вдома"

Письмо Министерства социальной политики Украины от 30.08.2013 г. № 472/18/99-13 "Об учете премий при начислении больничных"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.08.2013 р. № 04-29-2268 "Щодо перерахунку допомоги по вагітності та пологах, якщо при її нарахуванні було допущено помилку"

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.07.2013 р. № 380/18/99-13 "Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку «лікарняних» та «декретних»"

Роз'яснення Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2013 р. "Щодо розрахунку середньоденної заробітної плати, якщо у розрахунковому періоді застрахована особа не мала заробітку або якщо страховий випадок настав у перший день роботи"

Роз'яснення Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2013 р. "Щодо правомірності видачі дитячих новорічних подарунків особам, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною від трьох до шести років"

Роз'яснення Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2013 р. "Щодо порядку надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"

Роз'яснення Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2013 р. "Щодо порядку видачі довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування та застосування її для прийняття рішення про виділення путівки застрахованій особі"

Лист Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 01.07.2013 р. № 2186-07 "Щодо накладення арешту на спеціальні рахунки підприємств-боржників, з яких надається матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП"

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.06.2013 р. № 333/18/99-13 "Щодо застосування пропорційного розподілу виплат працівнику при обчисленні середньоденної заробітної плати для розрахунку лікарняних"

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.05.2013 р. № 04-29-1326 "Щодо розрахунку середньоденної заробітної плати при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності"

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.05.2013 р. № 413/039/97-13 "Щодо права на матеріальне забезпечення працюючих студентів та учнів"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 14.05.2013 р. № 04-29-1206 "Щодо перерахунку лікарняних працівникам, яким підвищено оклади з 1 січня 2013 року відповідно до ЄТС"

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 "Щодо оплати днів тимчасовій непрацездатності"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.03.2013 р. № 04-29-666 "Щодо врахування матеріальної допомоги при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.02.2013 р. № 04-29-397 "Щодо зарахування до страхового стажу періоду отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.01.2013 р. № 04-29-143 "Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.12.2009 р. № 484/18/153-09 "Щодо надання листка непрацездатності у разі хвороби дитини"

Письмо Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 28.11.2012 г. № 04-29-3045 "О выплате пособия по временной нетрудоспособности совместителю и об исправлении ошибки при расчете суммы такого пособия"

Лист Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.05.2012 р. № 1772-07 "Щодо оплати листка непрацездатності у період відпусток"

Лист Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  від 03.01.2012 р. № 01-16-3713 "Щодо повернення страхувальникам коштів, сплачених застрахованою особою як часткова оплата за путівку"

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.06.2011 р. № 175/13/116-11 "Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах, якщо відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.05.2011 р. N 07-35-1406 "Щодо строків призначення та виплати матеріального забезпечення"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.05.2011 № 01-16-1181 "Про застосування фінансових (штрафних) санкцій"

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.05.2011 № 166/18/99-11 "Щодо зарахування періоду відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до страхового стажу для оплати листка непрацездатності"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.05.2011 р. № 04-29-1157 "Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника"

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.05.2011 р. № 149/18/99-11 "Щодо оплати листка непрацездатності працівнику, який працює по змінному графіку"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.05.2011 № 04-29-1068 "Щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.04.2011 № 129/18/99-11 "Щодо визначення мінімального страхового внеску для обчислення страхового стажу"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 11.04.2011 № 01-06-835 "Щодо виплати матеріального забезпечення підприємцям, які прийняли добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05.04.2011 № 01-16-755 "Щодо виявлення завищених сум матеріального забезпечення у заявах-розрахунках страхувальниками"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 01.04.2011 № 03-28-738 "О порядке уплаты НДФЛ и ЕСВ при финансировании ФСС по ВУТ страхователей-работодателей для предоставления материального обеспечения наемным работника"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.03.2011 № 01-16-707 "Щодо окремих питань надання та обліку сум матеріального забезпечення, що надаються за рахунок коштів ФСС з ТВП"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.03.2011 № 01-16-590 "Про надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону № 2464 та інших законодавчих актів"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.03.2011 р. № 02-24-539 "Про виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та відображення данних у заяві-розрахунку"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.03.2011 № 01-16-371 "Окремі питання, пов'язані з набуттям чинності Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Частина 3"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 01.03.2011 № 01-16-345 "Щодо призначення матеріального забезпечення застрахованим особам у разі відсутності у них страхових свідоцтв" 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18.02.2011 № 1742/0/14-11/18 "Щодо виплати страхувальниками-роботодавцями матеріального забезпечення найманим працівникам з 1 січня 2011 року"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.01.2011 № 01-16-45 "Про окремі питання надання матеріального забезпечення та соціальних послуг Фондом з 1 січня 2011 року"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.08.2010 № 225/18/99-10 "Щодо розміру виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.07.2010 № 04-06/С-261з-360 "Коли для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застосовується середньогодинна заробітна плата"

Письмо Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 08.07.2010 г. № 04-29-1334 "Об исчислении средней заработной платы для расчета пособия по беременности и родам лицам, которые работали и уплачивали страховые взносы менее чем календарный месяц"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2010 № 129/18/99-10 "Щодо визначення розрахункового періоду для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі реорганізації установи"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2010 № 1000/0/14-10/18 "Щодо змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.01.2010 № 11/18/99-10 "Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах особі, яка працювала менше ніж календарний місяць та з якою стався страховий випадок на початку місяця"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18.01.2010 № 396/0/14-10/18 "Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.12.2009 № 01-16-2801 "Щодо змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 28.10.2009 № 395/18/153-09 "Про нарахування декретних, якщо в розрахунковому періоді немає заробітку з поважних причин"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  від 26.03.2009 р. N 04-06/3-5/з-74 "Щодо надання допомоги по догляду за хворою дитиною"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.02.2009 № 04-29-352 "Об отдельных вопросах выплаты пособия по временной нетрудоспособности"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 04.09.2008 № 483/020/99-08 "Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам, яким встановлено підсумований облік робочого часу"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.2007 № 210/020/99-07 "Щодо оплати тимчасової непрацездатності працівників за час підсумованих днів відпочинку (відгулів)"

Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 14.09.2006 г. № 600/020/99-06 "Об исчислении средней заработной платы для назначения пособия по временной нетрудоспособности"

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.03.2006 № 01-16-557 "Щодо окремих питань, пов'язаних із внесенням змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.12.2003 № 20-579 "Щодо оплати листка непрацездатності працівнику служби охорони підприємства"

Создание сайта: SSC Group