.

Вы здесь

Вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы в 2014 году

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2014 р. № 110

Київ

Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2013 р., № 26, ст. 858), виклавши абзац другий примітки 1 в такій редакції:

  «Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні.».

  2. Установити, що з 1 жовтня 2014 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери установлюються відповідно в таких розмірах:

   1 тарифного розряду — 1218 гривень;

   2 тарифного розряду — 1223 гривні;

   3 тарифного розряду — 1233 гривні;

   4 тарифного розряду — 1243 гривні;

   5 тарифного розряду — 1253 гривні;

   6 тарифного розряду — 1263 гривні.

  3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), зазначених у пункті 2 цієї постанови.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України                                                                А. ЯЦЕНЮК

Создание сайта: SSC Group