.

Вы здесь

Выдача документов разрешительного характера

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 05.05.2011 р. № 4092

Про порядок взаємодії державного адміністратора з суб'єктами господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру

  Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто лист Артемівської районної державної адміністрації Донецької області від 28.03.2011 № 14/0148 вих. щодо деяких питань порядку взаємодії державного адміністратора з суб'єктами господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру та повідомляється наступне.

Щодо порядку направлення суб'єкта господарювання рішення про анулювання документа дозвільного характеру

  Частиною сьомою статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі — Закон України про дозвільну систему) передбачено, що рішення про анулювання документа дозвільного характеру надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.

  Таким чином, на сьогодні Законом України про дозвільну систему не передбачено іншого порядку надсилання рішення про анулювання документа дозвільного характеру, ніж це визначено статтею 41 Закону, а тому необхідно таке рішення надсилати суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

  Разом з тим, Верховною Радою України 07.04.2011 прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру) (реєстр. № 3204), та 29.04.2011 підписано Президентом України, положеннями якого передбачено також можливість видавати особисто таке рішення.

  Враховуючи розділ 2 вказаного Закону № 3204 відповідні зміни набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

Щодо питання формування Журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

  Частиною четвертою статті 7 Закону України про дозвільну систему передбачено, що державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.

  Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

  Підпунктом 1.2.3 пункту 1 розділу V Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі — Типове положення), затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116, (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за № 1/11875) адміністратор проводить реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору (додаток 1), та формує дозвільну справу.

  Таким чином, Законом України про дозвільну систему таТиповим положенням не передбачено можливості ведення Журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру в електронному вигляді, а після кінцевого формування дозвільної справи, формувати його на паперових носіях за поточний місяць.

  Крім того, статтею 19 Конституції України, зокрема, встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Перший заступник Голови -

Голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 

Создание сайта: SSC Group