Пожалуйста, введите пароль.

Пожалуйста, введите пароль подтверждения.

Пароли не совпадают.

Журнал Все про працю і зарплату № 2/2021

Журнал Все про працю і зарплату № 2/2021

Зміст

Оплата працi

8

Олександр ШИПОВСЬКИЙ, головний редактор журналу «Все про працю і зарплату»

Мінімальна заробітна плата: порядок виплати працівникам

У зв’язку із суттєвим збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року і невисоким рівнем заробітних плат працівників внаслідок падіння доходів у переважної більшості суб’єктів господарювання, викликаного обмежувальними заходами, спрямованими на запобігання поширенню коронавірусної хвороби, значно збільшилася кількість громадян, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної. Які мінімальна заробітна плата і мінімальний посадовий оклад у 2021 році? Які виплати включаються і не включаються до мінімальної заробітної плати? Як визначається мінімальна заробітна плата, якщо працівник не виконав місячну норму праці? Як визначається розмір доплати до мінімальної заробітної плати при застосуванні різних систем оплати праці? Яка відповідальність роботодавця за невиконання мінімальних державних гарантій в оплаті праці?

Звітність

42

Валентина Петрівна БОРШОВСЬКА, заступник директора департаменту інформаційно-аналітичних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України

Відпускні, «лікарняні» та «декретні» у новому Податковому розрахунку

Починаючи зі звітного періоду — І квартал 2021 року роботодавці замість Звіту з ЄСВ та Податкового розрахунку ф. № 1ДФ мають подавати Податковий розрахунок, який об’єднав зазначені види звітності. Як показує практика, найчастіше роботодавці допускають помилки при відображенні у звітності відпускних і страхових виплат, в тому числі що припадають на два і більше суміжних місяці. Як в таблиці Податкового розрахунку, додатках 1 і 4ДФ до нього відображаються суми нарахованих працівникам відпускних, «лікарняних» і «декретних»? Інформація про які види відпусток відображається в додатку 5 до Податкового розрахунку? Як в додатку 1 до Податкового розрахунку відображаються компенсація за невикористані відпустки, відрахування надміру виплачених відпускних при звільненні працівника, дні тимчасової непрацездатності і «декретної» відпустки?

Рабочий час і режим роботи

72

Вадим АНТИПОВ, експерт з питань оподаткування та обліку

Робота з гнучким режимом робочого часу

Трудовим законодавством для працівників передбачено декілька режимів роботи. З метою більш ефективного використання робочого часу та засобів виробництва для окремих працівників або структурних підрозділів роботодавці можуть запроваджувати гнучкий режим робочого часу. Особливо актуальне введення такого режиму роботи в умовах всіляких обмежень, що вводяться урядом і місцевими органами з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Який порядок встановлення гнучкого режиму робочого часу? Коли при такому режимі роботи працівник повинен знаходитися на робочому місці? Що таке фіксований час і змінний час при гнучкому режимі робочого часу? Яким чином обліковується відпрацьований працівником час при такому режимі роботи? Які порядок оплати праці та трудові гарантії працівників, яким встановлено гнучкий режим робочого часу?

Організація праці

78

Олег ВИНОГРАДОВ, експерт з питань трудового і податкового законодавства

Надомна робота: організація, облік, оплата

Надомна праця працівників іноді вигідна роботодавцям, оскільки дозволяє економити на витратах, пов’язаних із створенням робочого місця та його утриманням. В свою чергу, надомні працівники заощаджують час і кошти на проїзд до місця роботи і назад, а також у більшості випадків можуть самостійно планувати свій робочий день. Особливо актуальне запровадження надомної роботи в даний час, коли урядом і місцевими органами вводиться жорсткий карантин для суб’єктів господарювання з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Яка робота вважається надомною? Як документально оформляється введення для працівника надомної роботи? Які роботи та за яких умов можна виконувати вдома? Як обліковується робота, що виконується вдома? Які порядок оплати праці та трудові гарантії працівників, які виконують надомну роботу?

90

Дмитро ДАНКОВСЬКИЙ, експерт з питань трудового і податкового законодавства

Дистанційна робота: особливості виконання

Однією з форм організації праці є дистанційна робота. Така форма виконання працівниками трудових обов’язків в деяких випадках вигідна роботодавцям, оскільки не вимагає додаткових витрат на створення робочого місця для працівника. Особливої актуальності дистанційна робота набула в даний час, коли з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби уряд і місцеві органи проводять карантинні заходи та обмежують діяльність суб’єктів господарювання. Що таке дистанційна робота? Який порядок введення дистанційної роботи та оформлення трудових відносин з працівником? Де і в який час працівник може виконувати дистанційну роботу? Хто забезпечує працівника необхідним обладнанням для дистанційної роботи? Які порядок оплати праці та трудові права працівників, що виконують дистанційну роботу?

Трудові гарантії

94

Артем КОЛІСНИЧЕНКО, експерт з питань трудового законодавства

Працівники-донори на підприємстві: оновлені трудові гарантії

Донорство крові та її компонентів є однією з потреб системи охорони здоров’я і складовою комплексу заходів з лікування громадян. Розвиток донорства є важливим соціально-необхідним обов’язком держави, тому нещодавно був прийнятий і «запрацював» новий Закон України, який визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів . Крім того, традиційно «донорський» Закон визначає трудові гарантії працівників-донорів. Які нововведення в зазначених трудових гарантіях? За які дні за працівником, який здійснив донацію крові, зберігається середній заробіток? Як він розраховується? В яких випадках і коли працівники можуть використати додатковий день відпочинку в разі донації крові?

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Оксана Михайлівна ГУЗЕНКО, головний спеціаліст Директорату норм і стандартів гідної праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Подписаться