Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Індексація доходів працівників

Якщо «базовий» місяць — грудень 2023 року або січень 2024 року, то величина приросту індексу споживчих цін НЕ перевищила поріг індексації (103%), тому право на проведення індексації доходів працівників у лютому – червні 2024 року НЕ настало.

Докладно про проведення індексації заробітної плати у 2024 році йдеться у статтях «Індексація заробітної плати працівників (частина 1)», «Індексація заробітної плати випереджаючим шляхом (частина 2)» та «Індексація або підвищення окладів: що вигідніше підприємству (частина 3)» журналу «Все про працю і зарплату» відповідно № 2/2024, стор. 38, № 3/2024, стор. 10 та 18.

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у січні 2024 року1

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Січень

292,5

290,5

204,0

116,8

92,8

69,1

54,8

50,0

41,5

28,7

3,8

Лютий

292,9

288,2

188,7

117,7

90,9

67,6

54,1

50,6

40,1

26,6

Березень

292,9

279,8

160,6

115,6

87,5

65,7

52,8

49,3

37,7

21,2

Квітень

292,9

267,7

128,6

108,3

85,9

64,5

51,3

48,2

36,8

17,5

Травень

292,5

254,2

123,7

108,1

83,4

64,5

50,2

47,8

35,1

14,4

Червень

292,5

250,8

122,8

108,5

80,6

64,5

51,0

47,6

34,8

11,0

Липень

292,9

249,4

125,3

108,7

80,3

65,6

51,8

48,4

34,7

10,4

Серпень

295,5

246,7

127,1

109,5

80,5

65,6

52,4

48,7

34,9

9,1

Вересень

295,5

236,9

122,0

105,9

76,8

62,6

51,3

47,9

33,3

7,0

Жовтень

294,0

229,0

124,8

100,1

74,9

59,8

50,3

46,4

32,2

4,5

Листопад

293,2

222,9

120,4

96,7

73,4

57,7

50,0

44,6

31,1

3,7

Грудень

291,2

213,5

118,9

94,8

71,5

56,4

50,5

43,4

30,4

3,2

 

1  Застосовується лише у випадку, якщо незважаючи на зупинення дії на 2023 рік Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 № 1282-XII (далі — Закон № 1282) роботодавець за власним рішенням у 2023–2024 роках продовжує проводити індексацію заробітної плати за механізмом, встановленим Законом № 1282 та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у всіх місяцях 2024 року становить 3028 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця). Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати в січні 2024 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 28,7%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 869,04 грн. (3028 грн. х 28,7%).

Якщо роботодавець у 2023 році у зв’язку із зупиненням дії на 2023 рік Закону № 1282 індексацію заробітної плати не проводив, а згідно зі статтею 39 Закону про Держбюджет-2024 обчислення ІСЦ для індексації грошових доходів провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року («базовим» місяцем є грудень 2023 року), то в січні 2024 року право на індексацію заробітної плати не настало, оскільки з цього місяця лише починається обчислення ІСЦ наростаючим підсумком.

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення
індексації доходів працівників у серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2023 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Січень

292,5

290,5

204,0

116,8

92,8

69,1

54,8

50,0

41,5

28,7

3,8

Лютий

292,9

288,2

188,7

117,7

90,9

67,6

54,1

50,6

40,1

26,6

 

Березень

292,9

279,8

160,6

115,6

87,5

65,7

52,8

49,3

37,7

21,2

 

Квітень

292,9

267,7

128,6

108,3

85,9

64,5

51,3

48,2

36,8

17,5

 

Травень

292,5

254,2

123,7

108,1

83,4

64,5

50,2

47,8

35,1

14,4

 

Червень

292,5

250,8

122,8

108,5

80,6

64,5

51,0

47,6

34,8

11,0

 

Липень

292,9

249,4

125,3

108,7

80,3

65,6

51,8

48,4

34,7

10,4

 

Серпень

295,5

246,7

127,1

109,5

80,5

65,6

52,4

48,7

34,9

9,1

 

Вересень

295,5

236,9

122,0

105,9

76,8

62,6

51,3

47,9

33,3

7,0

 

Жовтень

294,0

229,0

124,8

100,1

74,9

59,8

50,3

46,4

32,2

4,5

 

Листопад

293,2

222,9

120,4

96,7

73,4

57,7

50,0

44,6

31,1

3,7

 

Грудень

291,2

213,5

118,9

94,8

71,5

56,4

50,5

43,4

30,4

3,2

 

Не зважаючи на те що пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX зупинено на 2023 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 № 1282-XII (далі — Закон № 1282), роботодавці на підставі локального документа можуть і надалі проводити індексацію заробітної плати в порядку, передбаченому Законом № 1282. В цьому випадку при виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у всіх місяцях 2023 року становить 2684 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2023 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 28,7%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 770,31 грн. (2684 грн. х 28,7%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у червні та липні 2023 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

291,6

292,5

290,5

204,0

116,8

92,8

69,1

54,8

50,0

41,5

28,7

Лютий

290,9

292,9

288,2

188,7

117,7

90,9

67,6

54,1

50,6

40,1

26,6

Березень

289,7

292,9

279,8

160,6

115,6

87,5

65,7

52,8

49,3

37,7

21,2

Квітень

289,7

292,9

267,7

128,6

108,3

85,9

64,5

51,3

48,2

36,8

17,5

Травень

290,9

292,5

254,2

123,7

108,1

83,4

64,5

50,2

47,8

35,1

14,4

Червень

292,0

292,5

250,8

122,8

108,5

80,6

64,5

51,0

47,6

34,8

11,0

Липень

292,9

292,9

249,4

125,3

108,7

80,3

65,6

51,8

48,4

34,7

10,4

Серпень

294,0

295,5

246,7

127,1

109,5

80,5

65,6

52,4

48,7

34,9

9,1

Вересень

293,6

295,5

236,9

122,0

105,9

76,8

62,6

51,3

47,9

33,3

7,0

Жовтень

293,6

294,0

229,0

124,8

100,1

74,9

59,8

50,3

46,4

32,2

4,5

Листопад

294,0

293,2

222,9

120,4

96,7

73,4

57,7

50,0

44,6

31,1

3,7

Грудень

293,2

291,2

213,5

118,9

94,8

71,5

56,4

50,5

43,4

30,4

3,2

Не зважаючи на те що пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX зупинено на 2023 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 № 1282-XII (далі — Закон № 1282), роботодавці на підставі локального документа можуть і надалі проводити індексацію заробітної плати в порядку, передбаченому Законом № 1282. В цьому випадку при виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у всіх місяцях 2023 року становить 2684 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у червні та липні 2023 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 28,7% а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 770,31 грн. (2684 грн. х 28,7%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у травні 2023 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

291,6

292,5

290,5

204,0

116,8

92,8

69,1

54,8

50,0

41,5

28,7

Лютий

290,9

292,9

288,2

188,7

117,7

90,9

67,6

54,1

50,6

40,1

26,6

Березень

289,7

292,9

279,8

160,6

115,6

87,5

65,7

52,8

49,3

37,7

21,2

Квітень

289,7

292,9

267,7

128,6

108,3

85,9

64,5

51,3

48,2

36,8

17,5

Травень

290,9

292,5

254,2

123,7

108,1

83,4

64,5

50,2

47,8

35,1

14,4

Червень

292,0

292,5

250,8

122,8

108,5

80,6

64,5

51,0

47,6

34,8

11,0

Липень

292,9

292,9

249,4

125,3

108,7

80,3

65,6

51,8

48,4

34,7

10,4

Серпень

294,0

295,5

246,7

127,1

109,5

80,5

65,6

52,4

48,7

34,9

9,1

Вересень

293,6

295,5

236,9

122,0

105,9

76,8

62,6

51,3

47,9

33,3

7,0

Жовтень

293,6

294,0

229,0

124,8

100,1

74,9

59,8

50,3

46,4

32,2

4,5

Листопад

294,0

293,2

222,9

120,4

96,7

73,4

57,7

50,0

44,6

31,1

3,7

Грудень

293,2

291,2

213,5

118,9

94,8

71,5

56,4

50,5

43,4

30,4

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у всіх місяцях 2023 року становить 2684 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у травні 2023 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 28,7% а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 770,31 грн. (2684 грн. х 28,7%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у січні, лютому, березні та квітні 2023 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

265,9

266,7

264,9

184,1

102,6

80,1

58,0

44,7

40,2

32,2

20,2

Лютий

265,2

267,1

262,7

169,8

103,4

78,4

56,7

44,0

40,7

30,9

18,3

Березень

264,2

267,1

254,9

143,5

101,4

75,2

54,8

42,8

39,5

28,7

13,2

Квітень

264,2

267,1

243,6

113,6

94,6

73,7

53,7

41,3

38,5

27,8

9,8

Травень

265,2

266,7

231,0

109,0

94,4

71,3

53,7

40,3

38,1

26,2

6,9

Червень

266,3

266,7

227,8

108,2

94,8

68,8

53,7

41,1

37,9

26,0

3,7

Липень

267,1

267,1

226,4

110,5

95,0

68,5

54,7

41,9

38,6

25,8

5,6

Серпень

268,2

269,6

223,9

112,2

95,7

68,6

54,7

42,4

38,9

26,1

4,4

Вересень

267,8

269,6

214,8

107,4

92,4

65,2

51,9

41,3

38,2

24,6

3,2

Жовтень

267,8

268,2

207,4

110,0

87,0

63,4

49,3

40,5

36,8

23,5

Листопад

268,2

267,5

201,7

105,9

83,8

62,0

47,4

40,2

35,1

22,5

Грудень

267,5

265,6

192,9

104,5

82,0

60,3

46,1

40,6

34,0

21,8

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у всіх місяцях 2023 року становить 2684 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у січні, лютому, березні та квітні 2023 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 20,2%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці у січні, лютому, березні та квітні 2023 року становить 542,17 грн. (2684 грн. х 20,2%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у грудні 2022 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата,
а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

265,9

266,7

264,9

184,1

102,6

80,1

58,0

44,7

40,2

32,2

20,2

Лютий

265,2

267,1

262,7

169,8

103,4

78,4

56,7

44,0

40,7

30,9

18,3

Березень

264,2

267,1

254,9

143,5

101,4

75,2

54,8

42,8

39,5

28,7

13,2

Квітень

264,2

267,1

243,6

113,6

94,6

73,7

53,7

41,3

38,5

27,8

9,8

Травень

265,2

266,7

231,0

109,0

94,4

71,3

53,7

40,3

38,1

26,2

6,9

Червень

266,3

266,7

227,8

108,2

94,8

68,8

53,7

41,1

37,9

26,0

3,7

Липень

267,1

267,1

226,4

110,5

95,0

68,5

54,7

41,9

38,6

25,8

5,6

Серпень

268,2

269,6

223,9

112,2

95,7

68,6

54,7

42,4

38,9

26,1

4,4

Вересень

267,8

269,6

214,8

107,4

92,4

65,2

51,9

41,3

38,2

24,6

Жовтень

267,8

268,2

207,4

110,0

87,0

63,4

49,3

40,5

36,8

23,5

Листопад

268,2

267,5

201,7

105,9

83,8

62,0

47,4

40,2

35,1

22,5

Грудень

267,5

265,6

192,9

104,5

82,0

60,3

46,1

40,6

34,0

21,8

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у грудні 2022 року становить 2684 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у грудні 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 20,2%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці у грудні становить 542,17 грн. (2684 грн. х 20,2%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у листопаді 2022 року

Місяць,

в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

265,9

266,7

264,9

184,1

102,6

80,1

58,0

44,7

40,2

32,2

20,2

Лютий

265,2

267,1

262,7

169,8

103,4

78,4

56,7

44,0

40,7

30,9

18,3

Березень

264,2

267,1

254,9

143,5

101,4

75,2

54,8

42,8

39,5

28,7

13,2

Квітень

264,2

267,1

243,6

113,6

94,6

73,7

53,7

41,3

38,5

27,8

9,8

Травень

265,2

266,7

231,0

109,0

94,4

71,3

53,7

40,3

38,1

26,2

6,9

Червень

266,3

266,7

227,8

108,2

94,8

68,8

53,7

41,1

37,9

26,0

3,7

Липень

267,1

267,1

226,4

110,5

95,0

68,5

54,7

41,9

38,6

25,8

Серпень

268,2

269,6

223,9

112,2

95,7

68,6

54,7

42,4

38,9

26,1

Вересень

267,8

269,6

214,8

107,4

92,4

65,2

51,9

41,3

38,2

24,6

Жовтень

267,8

268,2

207,4

110,0

87,0

63,4

49,3

40,5

36,8

23,5

Листопад

268,2

267,5

201,7

105,9

83,8

62,0

47,4

40,2

35,1

22,5

 

Грудень

267,5

265,6

192,9

104,5

82,0

60,3

46,1

40,6

34,0

21,8

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у листопаді 2022 року становить 2600 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у листопаді 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 20,2%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 525,20 грн. (2600 грн. х 20,2%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у жовтні 2022 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

252,9

253,6

251,9

174,0

95,4

73,7

52,4

39,5

35,2

27,5

16,0

Лютий

252,2

254,0

249,8

160,2

96,1

72,0

51,1

38,9

35,7

26,2

14,1

Березень

251,2

254,0

242,3

134,8

94,2

69,0

49,3

37,7

34,6

24,1

9,2

Квітень

251,2

254,0

231,3

106,0

87,7

67,5

48,2

36,3

33,6

23,3

5,9

Травень

252,2

253,6

219,2

101,5

87,5

65,2

48,2

35,3

33,2

21,7

3,1

Червень

253,2

253,6

216,1

100,7

87,9

62,8

48,2

36,0

33,0

21,5

Липень

254,0

254,0

214,8

103,0

88,0

62,5

49,2

36,8

33,7

21,4

Серпень

255,0

256,4

212,4

104,6

88,8

62,6

49,2

37,3

34,0

21,6

Вересень

254,7

256,4

203,6

100,0

85,6

59,3

46,5

36,3

33,3

20,1

 

Жовтень

254,7

255,0

196,4

102,5

80,3

57,6

44,0

35,5

31,9

19,1

 

Листопад

255,0

254,3

190,9

98,6

77,2

56,2

42,1

35,2

30,3

18,1

 

Грудень

254,3

252,5

182,4

97,2

75,5

54,5

40,9

35,6

29,2

17,5

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у жовтні 2022 року становить 2600 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у жовтні 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 16%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 416 грн. (2600 грн. х 16%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у вересні 2022 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

252,9

253,6

251,9

174,0

95,4

73,7

52,4

39,5

35,2

27,5

16,0

Лютий

252,2

254,0

249,8

160,2

96,1

72,0

51,1

38,9

35,7

26,2

14,1

Березень

251,2

254,0

242,3

134,8

94,2

69,0

49,3

37,7

34,6

24,1

9,2

Квітень

251,2

254,0

231,3

106,0

87,7

67,5

48,2

36,3

33,6

23,3

5,9

Травень

252,2

253,6

219,2

101,5

87,5

65,2

48,2

35,3

33,2

21,7

3,1

Червень

253,2

253,6

216,1

100,7

87,9

62,8

48,2

36,0

33,0

21,5

Липень

254,0

254,0

214,8

103,0

88,0

62,5

49,2

36,8

33,7

21,4

Серпень

255,0

256,4

212,4

104,6

88,8

62,6

49,2

37,3

34,0

21,6

 

Вересень

254,7

256,4

203,6

100,0

85,6

59,3

46,5

36,3

33,3

20,1

 

Жовтень

254,7

255,0

196,4

102,5

80,3

57,6

44,0

35,5

31,9

19,1

 

Листопад

255,0

254,3

190,9

98,6

77,2

56,2

42,1

35,2

30,3

18,1

 

Грудень

254,3

252,5

182,4

97,2

75,5

54,5

40,9

35,6

29,2

17,5

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у вересні 2022 року становить 2600 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у вересні 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 16%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 416 грн. (2600 грн. х 16%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у серпні 2022 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

252,9

253,6

251,9

174,0

95,4

73,7

52,4

39,5

35,2

27,5

16,0

Лютий

252,2

254,0

249,8

160,2

96,1

72,0

51,1

38,9

35,7

26,2

14,1

Березень

251,2

254,0

242,3

134,8

94,2

69,0

49,3

37,7

34,6

24,1

9,2

Квітень

251,2

254,0

231,3

106,0

87,7

67,5

48,2

36,3

33,6

23,3

5,9

Травень

252,2

253,6

219,2

101,5

87,5

65,2

48,2

35,3

33,2

21,7

3,1

Червень

253,2

253,6

216,1

100,7

87,9

62,8

48,2

36,0

33,0

21,5

Липень

254,0

254,0

214,8

103,0

88,0

62,5

49,2

36,8

33,7

21,4

Серпень

255,0

256,4

212,4

104,6

88,8

62,6

49,2

37,3

34,0

21,6

 

Вересень

254,7

256,4

203,6

100,0

85,6

59,3

46,5

36,3

33,3

20,1

 

Жовтень

254,7

255,0

196,4

102,5

80,3

57,6

44,0

35,5

31,9

19,1

 

Листопад

255,0

254,3

190,9

98,6

77,2

56,2

42,1

35,2

30,3

18,1

 

Грудень

254,3

252,5

182,4

97,2

75,5

54,5

40,9

35,6

29,2

17,5

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у серпні 2022 року становить 2600 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у серпні 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 16%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 416 грн. (2600 грн. х 16%).

 

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у липні 2022 року

Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата,
а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Січень

233,2

233,9

232,2

158,7

84,5

64,0

43,9

31,8

27,7

20,4

9,5

Лютий

232,6

234,3

230,3

145,7

85,2

62,4

42,6

31,1

28,2

19,2

7,7

Березень

231,6

234,3

223,2

121,7

83,4

59,5

41,0

30,0

27,1

17,2

3,1

Квітень

231,6

234,3

212,9

94,5

77,2

58,2

40,0

28,7

26,1

16,4

Травень

232,6

233,9

201,4

90,3

77,0

56,0

40,0

27,8

25,8

14,9

 

Червень

233,5

233,9

198,5

89,6

77,4

53,7

40,0

28,5

25,6

14,7

 

Липень

234,3

234,3

197,3

91,7

77,6

53,4

40,9

29,2

26,3

14,6

 

Серпень

235,3

236,6

195,0

93,2

78,2

53,5

40,9

29,7

26,5

14,8

 

Вересень

234,9

236,6

186,7

88,9

75,2

50,5

38,4

28,7

25,9

13,4

 

Жовтень

234,9

235,3

179,9

91,2

70,2

48,8

36,0

27,9

24,6

12,5

 

Листопад

235,3

234,6

174,7

87,5

67,4

47,5

34,2

27,7

23,0

11,5

 

Грудень

234,6

232,9

166,7

86,3

65,8

45,9

33,1

28,0

22,0

10,9

 

При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у липні 2022 року становить 2600 грн. Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену у відсотках у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).

Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у липні 2022 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2022 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 9,5%, а сума індексації при повністю відпрацьованому місяці становить 247 грн. (2600 грн. х 9,5%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в июне 2022 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Январь

233,2

233,9

232,2

158,7

84,5

64,0

43,9

31,8

27,7

20,4

9,5

Февраль

232,6

234,3

230,3

145,7

85,2

62,4

42,6

31,1

28,2

19,2

7,7

Март

231,6

234,3

223,2

121,7

83,4

59,5

41,0

30,0

27,1

17,2

3,1

Апрель

231,6

234,3

212,9

94,5

77,2

58,2

40,0

28,7

26,1

16,4

Май

232,6

233,9

201,4

90,3

77,0

56,0

40,0

27,8

25,8

14,9

 

Июнь

233,5

233,9

198,5

89,6

77,4

53,7

40,0

28,5

25,6

14,7

 

Июль

234,3

234,3

197,3

91,7

77,6

53,4

40,9

29,2

26,3

14,6

 

Август

235,3

236,6

195,0

93,2

78,2

53,5

40,9

29,7

26,5

14,8

 

Сентябрь

234,9

236,6

186,7

88,9

75,2

50,5

38,4

28,7

25,9

13,4

 

Октябрь

234,9

235,3

179,9

91,2

70,2

48,8

36,0

27,9

24,6

12,5

 

Ноябрь

235,3

234,6

174,7

87,5

67,4

47,5

34,2

27,7

23,0

11,5

 

Декабрь

234,6

232,9

166,7

86,3

65,8

45,9

33,1

28,0

22,0

10,9

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июне 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в июне 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2022 года, то величина прироста ИПЦ составляет 9,5%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет 235,70 грн. (2481 грн. х 9,5%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в мае 2022 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Январь

223,2

223,9

222,3

150,9

78,9

59,1

39,6

27,8

23,8

16,8

6,2

Февраль

222,6

224,2

220,4

138,3

79,6

57,5

38,4

27,2

24,3

15,6

4,5

Март

221,6

224,2

213,5

115,1

77,9

54,7

36,8

26,1

23,2

13,7

Апрель

221,6

224,2

203,5

88,6

71,9

53,4

35,8

24,8

22,3

12,9

 

Май

222,6

223,9

192,4

84,6

71,7

51,3

35,8

23,9

22,0

11,5

 

Июнь

223,5

223,9

189,5

83,9

72,1

49,1

35,8

24,6

21,8

11,3

 

Июль

224,3

224,2

188,3

85,9

72,2

48,8

36,6

25,3

22,5

11,2

 

Август

225,2

226,4

186,1

87,4

72,9

48,9

36,6

25,8

22,7

11,4

 

Сентябрь

224,9

226,4

178,0

83,2

70,0

45,9

34,2

24,8

22,1

10,0

 

Октябрь

224,9

225,2

171,5

85,5

65,1

44,3

31,9

24,1

20,8

9,1

 

Ноябрь

225,2

224,5

166,5

81,9

62,3

43,1

30,2

23,8

19,3

8,2

 

Декабрь

224,5

222,9

158,7

80,7

60,8

41,5

29,1

24,2

18,3

7,6

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в мае 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в мае 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ составляет 16,8%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет 416,81 грн. (2481 грн. х 16,8%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в апреле 2022 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

215,8

204,3

205,0

203,4

136,3

68,5

49,8

31,4

18,8

15,1

11,7

Февраль

213,0

203,7

205,3

201,7

124,4

69,1

46,4

30,3

18,2

15,5

7,4

Март

208,7

202,9

205,3

195,2

102,5

67,5

45,7

27,1

18,8

14,5

7,0

Апрель

204,7

202,9

205,3

185,7

77,6

61,9

44,4

27,8

19,5

15,2

8,1

Май

202,3

203,7

205,0

175,3

73,8

61,7

40,6

27,8

15,2

14,9

3,6

Июнь

201,1

204,6

205,0

172,6

73,1

62,0

40,4

27,8

19,2

16,5

3,4

Июль

205,0

205,3

205,3

171,5

75,1

62,2

40,1

27,0

19,9

15,3

3,3

Август

206,2

206,2

207,4

169,4

76,5

62,8

40,2

27,0

18,4

15,5

3,5

Сентябрь

205,9

205,9

207,4

161,8

72,5

60,0

35,6

26,4

19,5

15,0

3,6

Октябрь

205,9

205,9

206,2

155,7

74,7

55,5

35,9

22,6

15,3

15,6

4,4

Ноябрь

205,6

206,2

205,6

150,9

71,2

52,8

34,7

22,6

15,1

10,9

3,5

Декабрь

205,0

205,6

204,0

143,6

70,1

51,4

31,6

23,5

15,4

11,4

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в апреле 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в апреле 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ составляет 11,7%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет: 290,28 грн. (2481 грн. х 11,7%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в марте 2022 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

215,8

204,3

205,0

203,4

136,3

68,5

49,8

31,4

18,8

15,1

7,0

Февраль

213,0

203,7

205,3

201,7

124,4

69,1

46,4

30,3

18,2

15,5

7,4

Март

208,7

202,9

205,3

195,2

102,5

67,5

45,7

27,1

18,8

14,5

7,0

Апрель

204,7

202,9

205,3

185,7

77,6

61,9

44,4

27,8

14,4

15,2

3,5

Май

202,3

203,7

205,0

175,3

73,8

61,7

40,6

27,8

15,2

14,9

3,6

Июнь

201,1

204,6

205,0

172,6

73,1

62,0

40,4

27,8

14,2

11,6

3,4

Июль

205,0

205,3

205,3

171,5

75,1

62,2

40,1

27,0

14,9

15,3

3,3

Август

206,2

206,2

207,4

169,4

76,5

62,8

40,2

27,0

18,4

15,5

3,5

Сентябрь

205,9

205,9

207,4

161,8

72,5

60,0

35,6

26,4

14,4

15,0

3,6

Октябрь

205,9

205,9

206,2

155,7

74,7

55,5

35,9

22,6

15,3

10,8

Ноябрь

205,6

206,2

205,6

150,9

71,2

52,8

34,7

22,6

15,1

10,9

Декабрь

205,0

205,6

204,0

143,6

70,1

51,4

31,6

18,3

15,4

11,4

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в марте 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в марте 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2020 года, то величина прироста ИПЦ составляет 15,1%, а сумма индексации заработной платы в марте 2022 года при полностью отработанном месяце составляет 374,63 грн. (2481 грн. х 15,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в феврале 2022 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

204,8

193,8

194,4

192,9

128,1

62,6

44,6

26,9

18,8

15,1

7,0

Февраль

202,1

193,2

194,7

191,2

116,6

63,3

46,4

25,8

18,2

15,5

7,4

Март

197,9

192,3

194,7

184,9

95,5

61,7

40,6

27,1

14,6

14,5

3,3

Апрель

194,1

192,3

194,7

175,8

71,5

56,2

39,4

23,4

14,4

11,2

3,5

Май

191,8

193,2

194,4

165,7

67,8

56,1

40,6

23,4

15,2

10,9

3,6

Июнь

190,6

194,0

194,4

163,2

67,1

56,4

35,5

23,4

14,2

11,6

3,4

Июль

194,4

194,7

194,7

162,1

69,0

56,5

35,2

27,0

14,9

11,3

3,3

Август

195,5

195,6

196,7

160,0

70,3

57,1

35,4

27,0

14,3

11,5

3,5

Сентябрь

195,3

195,3

196,7

152,7

66,5

54,5

35,6

22,0

14,4

11,0

Октябрь

195,3

195,3

195,6

146,8

68,6

50,1

31,2

22,6

15,3

10,8

Ноябрь

195,0

195,6

195,0

142,2

65,3

47,5

30,0

18,3

15,1

10,9

Декабрь

194,4

195,0

193,5

135,1

64,2

46,1

31,6

18,3

15,4

7,5

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в феврале 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в феврале 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — июль 2021 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,3%, а сумма индексации заработной платы в феврале 2022 года при полностью отработанном месяце составляет 81,87 грн. (2481 грн. х 3,3%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в 
декабре 2021 года и январе 2022 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

204,8

193,8

194,4

192,9

128,1

62,6

44,6

26,9

14,6

11,1

7,0

Февраль

202,1

193,2

194,7

191,2

116,6

63,3

41,3

25,8

14,1

11,5

3,7

Март

197,9

192,3

194,7

184,9

95,5

61,7

40,6

22,7

14,6

10,6

3,3

Апрель

194,1

192,3

194,7

175,8

71,5

56,2

39,4

23,4

14,4

11,2

3,5

Май

191,8

193,2

194,4

165,7

67,8

56,1

35,8

23,4

11,2

10,9

Июнь

190,6

194,0

194,4

163,2

67,1

56,4

35,5

23,4

14,2

11,6

Июль

194,4

194,7

194,7

162,1

69,0

56,5

35,2

22,6

14,9

11,3

Август

195,5

195,6

196,7

160,0

70,3

57,1

35,4

22,6

14,3

11,5

Сентябрь

195,3

195,3

196,7

152,7

66,5

54,5

30,9

22,0

14,4

11,0

Октябрь

195,3

195,3

195,6

146,8

68,6

50,1

31,2

18,3

11,3

10,8

Ноябрь

195,0

195,6

195,0

142,2

65,3

47,5

30,0

18,3

11,1

7,0

 

Декабрь

194,4

195,0

193,5

135,1

64,2

46,1

27,0

18,3

11,4

7,5

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в декабре 2021 года и январе 2022 года составляет 2481 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в декабре 2021 года и январе 2022 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ составляет 7%, а сумма индексации заработной платы в декабре 2021 года и январе 2022 года при полностью отработанном месяце составляет 173,67 грн. (2481 грн. х 7%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в 
ноябре 2021 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

204,8

193,8

194,4

192,9

128,1

62,6

44,6

26,9

14,6

11,1

3,4

Февраль

202,1

193,2

194,7

191,2

116,6

63,3

41,3

25,8

14,1

11,5

3,7

Март

197,9

192,3

194,7

184,9

95,5

61,7

40,6

22,7

14,6

10,6

3,3

Апрель

194,1

192,3

194,7

175,8

71,5

56,2

39,4

23,4

10,6

11,2

Май

191,8

193,2

194,4

165,7

67,8

56,1

35,8

23,4

11,2

10,9

Июнь

190,6

194,0

194,4

163,2

67,1

56,4

35,5

23,4

10,3

7,8

Июль

194,4

194,7

194,7

162,1

69,0

56,5

35,2

22,6

11,0

11,3

Август

195,5

195,6

196,7

160,0

70,3

57,1

35,4

22,6

14,3

11,5

Сентябрь

195,3

195,3

196,7

152,7

66,5

54,5

30,9

22,0

10,6

11,0

Октябрь

195,3

195,3

195,6

146,8

68,6

50,1

31,2

18,3

11,3

7,0

 

Ноябрь

195,0

195,6

195,0

142,2

65,3

47,5

30,0

18,3

11,1

7,0

 

Декабрь

194,4

195,0

193,5

135,1

64,2

46,1

27,0

14,3

11,4

7,5

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в ноябре 2021 года составляет 2379 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в ноябре 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ равна 3,4%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет 80,89 грн. (2379 грн. х 3,4%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в 
июле, августе, сентябре и октябре 2021 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

195,0

184,4

185,0

183,5

120,8

57,4

40,0

22,8

14,6

11,1

3,4

Февраль

192,5

183,8

185,3

181,9

109,7

58,0

41,3

21,7

14,1

11,5

3,7

Март

188,4

183,0

185,3

175,8

89,2

56,5

36,2

22,7

11,0

10,6

Апрель

184,7

183,0

185,3

167,0

66,0

51,2

35,0

19,5

10,6

7,6

Май

182,5

183,8

185,0

157,2

62,4

51,1

35,8

19,5

11,2

7,3

Июнь

181,3

184,6

185,0

154,7

61,8

51,4

31,2

19,5

10,3

7,8

Июль

185,0

185,3

185,3

153,7

63,6

51,5

30,9

22,6

11,0

7,7

Август

186,2

186,2

187,1

151,7

64,8

52,1

31,0

22,6

10,7

8,0

Сентябрь

185,9

185,9

187,1

144,6

61,2

49,5

30,9

18,1

10,6

7,4

 

Октябрь

185,9

185,9

186,2

138,9

63,2

45,3

27,0

18,3

11,3

7,0

 

Ноябрь

185,5

186,2

185,5

134,4

60,0

42,8

25,9

14,5

11,1

7,0

 

Декабрь

185,0

185,5

184,1

127,6

59,0

41,5

27,0

14,3

11,4

4,1

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июле, августе, сентябре и октябре 2021 года составляет 2379 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в июле, августе, сентябре и октябре 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ равна 3,4%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет 80,89 грн. (2379 грн. х 3,4%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения
индексации доходов работников в 
июне 2021 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

195,0

184,4

185,0

183,5

120,8

57,4

40,0

22,8

10,5

7,1

3,4

Февраль

192,5

183,8

185,3

181,9

109,7

58,0

36,3

21,7

10,0

7,5

Март

188,4

183,0

185,3

175,8

89,2

56,5

36,2

18,3

11,0

6,6

Апрель

184,7

183,0

185,3

167,0

66,0

51,2

35,0

19,5

10,6

7,6

Май

182,5

183,8

185,0

157,2

62,4

51,1

30,9

19,5

7,2

7,3

 

Июнь

181,3

184,6

185,0

154,7

61,8

51,4

31,2

19,5

10,3

7,8

 

Июль

185,0

185,3

185,3

153,7

63,6

51,5

30,9

18,2

11,0

7,7

 

Август

186,2

186,2

187,1

151,7

64,8

52,1

31,0

18,2

10,7

8,0

 

Сентябрь

185,9

185,9

187,1

144,6

61,2

49,5

26,2

18,1

10,6

7,4

 

Октябрь

185,9

185,9

186,2

138,9

63,2

45,3

27,0

14,1

7,3

7,0

 

Ноябрь

185,5

186,2

185,5

134,4

60,0

42,8

25,9

14,5

7,1

3,2

 

Декабрь

185,0

185,5

184,1

127,6

59,0

41,5

22,4

14,3

7,4

4,1

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июне 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в июне 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2021 года, то величина прироста ИПЦ равна 3,4%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце составляет 77,18 грн. (2270 грн. х 3,4%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в мае 2021 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

219,3

195,0

184,4

185,0

183,5

120,8

57,4

40,0

22,8

10,5

7,1

Февраль

213,3

192,5

183,8

185,3

181,9

109,7

58,0

36,3

21,7

10,0

7,5

Март

210,7

188,4

183,0

185,3

175,8

89,2

56,5

36,2

18,3

11,0

6,6

Апрель

211,6

184,7

183,0

185,3

167,0

66,0

51,2

35,0

19,5

6,9

7,6

Май

213,3

182,5

183,8

185,0

157,2

62,4

51,1

30,9

19,5

7,2

7,3

Июнь

214,6

181,3

184,6

185,0

154,7

61,8

51,4

31,2

19,5

6,7

4,3

Июль

215,2

185,0

185,3

185,3

153,7

63,6

51,5

30,9

18,2

7,3

7,7

Август

211,6

186,2

186,2

187,1

151,7

64,8

52,1

31,0

18,2

10,7

8,0

Сентябрь

202,7

185,9

185,9

187,1

144,6

61,2

49,5

26,2

18,1

6,9

7,4

Октябрь

201,4

185,9

185,9

186,2

138,9

63,2

45,3

27,0

14,1

7,3

3,5

Ноябрь

200,3

185,5

186,2

185,5

134,4

60,0

42,8

25,9

14,5

7,1

3,2

Декабрь

198,0

185,0

185,5

184,1

127,6

59,0

41,5

22,4

10,6

7,4

4,1

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в мае 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в мае 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — сентябрь 2020 года, то величина прироста ИПЦ равна 7,4%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце в мае 2021 года составляет 167,98 грн. (2270 грн. х 7,4%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в апреле 2021 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

206,8

183,4

173,2

173,8

172,4

112,1

51,2

34,5

18,0

10,5

7,1

Февраль

201,0

180,9

172,6

174,1

170,8

101,4

51,8

36,3

16,9

10,0

7,5

Март

198,4

177,1

171,8

174,1

165,0

81,8

50,4

30,8

18,3

6,6

6,6

Апрель

199,3

173,5

171,8

174,1

156,5

59,4

45,3

29,7

14,7

6,9

3,4

Май

201,0

171,3

172,6

173,8

147,1

56,0

45,1

30,9

14,7

7,2

3,1

Июнь

202,2

170,3

173,4

173,8

144,7

55,4

45,4

26,0

14,7

6,7

4,3

Июль

202,8

173,8

174,1

174,1

143,7

57,2

45,6

25,8

18,2

7,3

3,5

Август

199,4

174,9

174,9

175,8

141,8

58,3

46,1

25,9

18,2

6,3

3,7

Сентябрь

190,8

174,6

174,6

175,8

135,0

54,8

43,6

26,2

13,4

6,9

3,2

Октябрь

189,5

174,6

174,6

174,9

129,5

56,8

39,6

22,0

14,1

7,3

3,5

Ноябрь

188,5

174,2

174,9

174,2

125,2

53,7

37,2

20,9

10,0

7,1

3,2

Декабрь

186,3

173,8

174,2

172,9

118,7

52,7

35,9

22,4

10,6

7,4

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в апреле 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в апреле 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2020 года, то величина прироста ИПЦ равна 7,1%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце в апреле 2021 года составляет 161,17 грн. (2270 грн. х 7,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в марте 2021 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата,
а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

206,8

183,4

173,2

173,8

172,4

112,1

51,2

34,5

18,0

7,1

3,8

Февраль

201,0

180,9

172,6

174,1

170,8

101,4

51,8

32,1

16,9

6,6

4,2

Март

198,4

177,1

171,8

174,1

165,0

81,8

50,4

30,8

14,6

6,6

3,3

Апрель

199,3

173,5

171,8

174,1

156,5

59,4

45,3

29,7

14,7

6,9

3,4

Май

201,0

171,3

172,6

173,8

147,1

56,0

45,1

26,9

14,7

3,9

3,1

Июнь

202,2

170,3

173,4

173,8

144,7

55,4

45,4

26,0

14,7

6,7

4,3

Июль

202,8

173,8

174,1

174,1

143,7

57,2

45,6

25,8

14,5

7,3

3,5

Август

199,4

174,9

174,9

175,8

141,8

58,3

46,1

25,9

14,5

6,3

3,7

Сентябрь

190,8

174,6

174,6

175,8

135,0

54,8

43,6

22,3

13,4

6,9

3,2

Октябрь

189,5

174,6

174,6

174,9

129,5

56,8

39,6

22,0

10,5

4,0

3,5

Ноябрь

188,5

174,2

174,9

174,2

125,2

53,7

37,2

20,9

10,0

3,8

Декабрь

186,3

173,8

174,2

172,9

118,7

52,7

35,9

18,7

10,6

4,1

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в марте 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в марте 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — октябрь 2020 года, то величина прироста ИПЦ равна 3,5%, а сумма индексации заработной платы при полностью отработанном месяце в марте 2021 года составляет 79,45 грн. (2270 грн. х 3,5%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в феврале 2021 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

206,8

183,4

173,2

173,8

172,4

112,1

51,2

34,5

18,0

7,1

3,8

Февраль

201,0

180,9

172,6

174,1

170,8

101,4

51,8

32,1

16,9

6,6

4,2

Март

198,4

177,1

171,8

174,1

165,0

81,8

50,4

30,8

14,6

6,6

3,3

Апрель

199,3

173,5

171,8

174,1

156,5

59,4

45,3

29,7

14,7

3,3

3,4

Май

201,0

171,3

172,6

173,8

147,1

56,0

45,1

26,9

14,7

3,9

3,1

Июнь

202,2

170,3

173,4

173,8

144,7

55,4

45,4

26,0

14,7

3,1

Июль

202,8

173,8

174,1

174,1

143,7

57,2

45,6

25,8

14,5

3,7

3,5

Август

199,4

174,9

174,9

175,8

141,8

58,3

46,1

25,9

14,5

6,3

3,7

Сентябрь

190,8

174,6

174,6

175,8

135,0

54,8

43,6

22,3

13,4

3,3

3,2

Октябрь

189,5

174,6

174,6

174,9

129,5

56,8

39,6

22,0

10,5

4,0

Ноябрь

188,5

174,2

174,9

174,2

125,2

53,7

37,2

20,9

10,0

3,8

Декабрь

186,3

173,8

174,2

172,9

118,7

52,7

35,9

18,7

6,8

4,1

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в феврале 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в феврале 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — сентябрь 2020 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,2%, а сумма индексации зарплаты при полностью отработанном месяце в феврале 2021 года равна 72,64 грн. (2270 грн. х 3,2%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в январе 2021 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

7,1

3,8

Февраль

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

32,1

13,1

6,6

4,2

Март

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

14,6

3,1

3,3

Апрель

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

3,3

Май

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

26,9

11,0

3,9

Июнь

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

3,1

Июль

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

14,5

3,7

Август

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

14,5

3,1

Сентябрь

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

22,3

9,7

3,3

Октябрь

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

10,5

4,0

Ноябрь

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

3,8

Декабрь

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

18,7

6,8

4,1

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в январе 2021 года составляет 2270 грн.

Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации в январе 2021 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2020 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,8%, а сумма индексации зарплаты при полностью отработанном месяце в январе 2021 года равна 86,26 грн. (2270 грн. х 3,8%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в декабре
2020 года

Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

3,1

Февраль

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

27,1

13,1

3,2

Март

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

10,3

3,1

Апрель

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

3,3

Май

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

22,1

11,0

Июнь

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

3,1

Июль

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

10,2

3,7

Август

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

10,2

3,1

Сентябрь

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

17,7

9,7

3,3

Октябрь

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

6,4

Ноябрь

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

 

Декабрь

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

14,2

6,8

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в декабре 2020 года составляет 2270 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в декабре 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в декабре 2020 года составляет 70,37 грн. (2270 грн. х 3,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в ноябре
2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

229,5

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

3,1

Февраль

224,8

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

27,1

13,1

3,2

Март

220,3

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

10,3

3,1

Апрель

217,3

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

Май

215,9

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

22,1

11,0

Июнь

212,3

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

Июль

212,6

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

10,2

Август

213,3

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

10,2

3,1

Сентябрь

210,7

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

17,7

9,7

Октябрь

208,0

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

6,4

 

Ноябрь

204,7

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

 

Декабрь

202,0

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

14,2

3,4

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в ноябре 2020 года составляет 2197 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в ноябре 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в ноябре 2020 года составляет 68,11 грн. (2197 грн. х 3,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации
доходов работников в августе
, сентябре и октябре 2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

229,5

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

3,1

Февраль

224,8

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

27,1

13,1

3,2

Март

220,3

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

10,3

3,1

Апрель

217,3

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

Май

215,9

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

22,1

11,0

Июнь

212,3

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

Июль

212,6

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

10,2

Август

213,3

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

10,2

3,1

Сентябрь

210,7

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

17,7

9,7

 

Октябрь

208,0

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

6,4

 

Ноябрь

204,7

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

 

Декабрь

202,0

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

14,2

3,4

 

При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в августе, сентябре и октябре 2020 года составляет 2197 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в августе, сентябре и октябре 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в августе, сентябре и октябре 2020 года составляет 68,11 грн. (2197 грн. х 3,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в июле 2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

229,5

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

3,1

Февраль

224,8

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

27,1

13,1

3,2

Март

220,3

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

10,3

3,1

Апрель

217,3

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

Май

215,9

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

22,1

11,0

Июнь

212,3

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

 

Июль

212,6

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

10,2

 

Август

213,3

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

10,2

3,1

 

Сентябрь

210,7

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

17,7

9,7

 

Октябрь

208,0

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

6,4

 

Ноябрь

204,7

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

 

Декабрь

202,0

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

14,2

3,4

 

При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июле 2020 года составляет 2197 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в июле 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — август 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в июле 2020 года составляет 68,11 грн. (2197 грн. х 3,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в июне 2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

229,5

196,7

174,1

164,2

164,8

163,4

105,1

46,3

30,0

14,1

3,1

Февраль

224,8

191,1

171,7

163,7

165,1

161,9

94,8

46,8

27,1

13,1

3,2

Март

220,3

188,6

168,0

162,9

165,1

156,2

75,8

45,4

26,5

10,3

3,1

Апрель

217,3

189,5

164,5

162,9

165,1

148,1

54,2

40,5

25,4

11,0

Май

215,9

191,1

162,4

163,7

164,8

139,0

50,9

40,4

22,1

11,0

 

Июнь

212,3

192,3

161,4

164,4

164,8

136,6

50,3

40,6

21,9

11,0

 

Июль

212,6

192,9

164,8

165,1

165,1

135,7

52,0

40,8

21,6

10,2

 

Август

213,3

189,5

165,8

165,8

166,7

133,9

53,1

41,3

21,7

10,2

 

Сентябрь

210,7

181,2

165,6

165,6

166,7

127,3

49,7

38,9

17,7

9,7

 

Октябрь

208,0

180,0

165,6

165,6

165,8

121,9

51,6

35,0

18,0

6,4

 

Ноябрь

204,7

179,0

165,2

165,8

165,2

117,8

48,7

32,7

16,9

6,4

 

Декабрь

202,0

176,8

164,8

165,2

163,9

111,5

47,7

31,4

14,2

3,4

 

При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июне 2020 года составляет 2102 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в июне 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — март 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в июне 2020 года составляет 65,16 грн. (2102 грн. х 3,1%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в мае 2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

219,6

187,7

165,9

156,2

156,8

155,5

98,9

41,9

26,1

10,7

3,1

Февраль

215,0

182,3

163,5

155,7

157,1

154,0

88,9

42,4

27,1

9,7

3,2

Март

210,7

179,9

159,9

155,0

157,1

148,5

70,5

41,1

22,7

10,3

Апрель

207,8

180,8

156,6

155,0

157,1

140,6

49,6

36,3

21,6

7,6

 

Май

206,4

182,4

154,5

155,7

156,9

131,8

46,3

36,2

22,1

7,6

 

Июнь

202,9

183,5

153,5

156,5

156,9

129,5

45,8

36,4

18,2

7,6

 

Июль

203,2

184,1

156,9

157,1

157,1

128,6

47,4

36,5

18,0

10,2

 

Август

203,8

180,8

157,9

157,9

158,7

126,8

48,5

37,1

18,1

10,2

 

Сентябрь

201,4

172,8

157,6

157,6

158,7

120,4

45,2

34,7

17,7

6,4

 

Октябрь

198,7

171,6

157,6

157,6

157,9

115,3

47,1

30,9

14,4

6,4

 

Ноябрь

195,5

170,6

157,2

157,9

157,2

111,3

44,2

28,7

13,4

3,2

 

Декабрь

192,9

168,5

156,9

157,2

156,0

105,1

43,2

27,5

14,2

3,4

 

При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в мае 2020 года составляет 2102 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

Например, если при проведении индексации заработной платы в мае 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — февраль 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,2%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в мае 2020 года составляет 67,26 грн. (2102 грн. х 3,2%).

 

Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в январе – апреле 2020 года

Месяц,

в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Январь

219,6

187,7

165,9

156,2

156,8

155,5

98,9

41,9

26,1

10,7

3,1

Февраль

215,0

182,3

163,5

155,7

157,1

154,0

88,9

42,4

27,1

9,7

Март

210,7

179,9

159,9

155,0

157,1

148,5

70,5

41,1

22,7

10,3

 

Апрель

207,8

180,8

156,6

155,0

157,1

140,6

49,6

36,3

21,6

7,6

 

Май

206,4

182,4

154,5

155,7

156,9

131,8

46,3

36,2

22,1

7,6

 

Июнь

202,9

183,5

153,5

156,5

156,9

129,5

45,8

36,4

18,2

7,6

 

Июль

203,2

184,1

156,9

157,1

157,1

128,6

47,4

36,5

18,0

10,2

 

Август

203,8

180,8

157,9

157,9

158,7

126,8

48,5

37,1

18,1

10,2

 

Сентябрь

201,4

172,8

157,6

157,6

158,7

120,4

45,2

34,7

17,7

6,4

 

Октябрь

198,7

171,6

157,6

157,6

157,9

115,3

47,1

30,9

14,4

6,4

 

Ноябрь

195,5

170,6

157,2

157,9

157,2

111,3

44,2

28,7

13,4

3,2

 

Декабрь

192,9

168,5

156,9

157,2

156,0

105,1

43,2

27,5

14,2

3,4

   

При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в январе – апреле 2020 года составляет 2102 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).

   Если при проведении индексации зарплаты в январе – апреле 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в январе – апреле 2020 года составляет 65,16 грн. (2102 грн. х 3,1%).

 

3.5 2 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x