Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

18 травня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 16.05.2024 № 563 (далі — Постанова № 563). Вона прийнята на виконання норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX, про норми якого ми вже повідомляли, і набрала чинности одночасно з цим Законом.

Постановою № 563 внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 (далі — Порядок № 1487). Зміни є як редакційні, так і важливі, що впливають на обов’язки осіб. До перших належить, зокрема, заміна за текстом всього Порядку № 1487 слів «Служба зовнішньої розвідки» в усіх відмінках словами «розвідувальні органи» у відповідному відмінку.

Зміни, важливі для роботодавців, полягають в наступному.

У пункті 21 Порядку № 1487 виключено абзаци другий і третій, а абзац перший викладено в такій новій редакції:

«21. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів.».

Нагадаємо, що раніше абзаци перший – третій пункту 21 Порядку № 1487 мали таку редакцію:

«21. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

– призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

– військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.».

Одночасно виключено абзац перший пункту 51 Порядку № 1487, який мав таку редакцію:

«51. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.».

Таким чином, тепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та які до 18 травня 2024 року не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦКСП) і не отримували військово-обліковий документ, зобов’язані стати на військовий облік у відповідних ТЦКСП як військовозобов’язані, а якщо вони цього не зроблять, то з 18 травня 2024 року вони не можуть бути прийняті на роботу, оскільки не матимуть військово-облікового документа.

Це узгоджується з нормою пункту 34 Порядку № 1487, відповідно до якої приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) ТЦКСП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів. Згідно з частиною другою статті 24 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин у випадках, передбачених законодавством, зобов’язаний подати відповідний військово-обліковий документ.

Отже, тепер керівники підприємств, установ та організацій, на яких вже працюють жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, але не перебувають на військовому обліку у ТЦКСП (не отримали військово-обліковий документ), мають повідомляти про таких жінок ТЦКСП, тому для запобігання звільнення таким працівницям потрібно стати на військовий облік у відповідних ТЦКСП.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313, як і раніше, за власним бажанням можуть стати на військовий облік військовозобов’язаних, після чого підлягають взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.

Нагадаємо, що персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

З пункту 20 Порядку № 1487 виключено абзаци другий – п’ятий, які мали таку редакцію:

«Військово-обліковими документами є:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток.».

Одночасно з пункту 6 Порядку № 1487 виключено норму, згідно з якою для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі Міноборони визначає форми військово-облікових документів.

Виключення вищенаведених норм щодо військово-облікових документів з тексту Порядку № 1487 обумовлено тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 559 (далі — Постанова № 559), яка набрала чинності 18 травня 2024 року, затверджено форму військово-облікового документа і Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Порядок № 559). Пунктом 2 Постанови № 559 встановлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією Постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Згідно з пунктом 2 Порядку № 559 військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

– в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (у разі технічної реалізації);

– у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджена Постановою № 559.

Це узгоджується з нормою пункту 34 Порядку № 1487, відповідно до якої з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку (хоча в цьому пункті військово-облікові документи вже не згадуються), або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього (п. 8 Порядку № 559).

Відомості про сформований військово-обліковий документ в електронній формі відображаються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Реєстр), держателем та адміністратором якого є Міністерство оборони України (ст. 5 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 16.03.2017 № 1951-VIII).

Для нормального функціонування Реєстру Порядок № 1487 доповнено пунктом 15-1 такого змісту:

«15-1. До запровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, відповідно до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» призовники, військовозобов’язані та резервісти (за наявності у них дійсних військово-облікових документів) можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних шляхом подання заяв та відповідних підтвердних документів через центри надання адміністративних послуг, на підставі яких районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів вносять зміни до відповідних облікових документів та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.».

Лише редакційних правок зазнав пункт 40 Порядку № 1487, який викладено в такій редакції:

«40. Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій.».

Абзаци перший і другий пункту 47 Порядку № 1487 викладено у такій новій редакції:

«47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів (додаток 13) щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис, а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів у визначені строки, та надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів;».

Таким чином, роботодавці мають оповіщати всіх своїх працівників, у тому числі тих, які виконують дистанційну, надомну роботу, є тимчасово непрацездатними, перебувають у відпустці або у відрядженні, про необхідність їх прибуття до відповідного районного (міського) ТЦКСП, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів у визначені строки.

Абзац п’ятий пункту 79 Порядку № 1487 викладено у новій редакції, згідно з якою районні (міські) ТЦКСП організовують оповіщення та у разі потреби можуть здійснювати безпосередньо через військових посадових осіб, військовослужбовців, державних службовців, працівників, визначених рішенням керівника відповідного районного (міського) ТЦКСП, оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання (роботи, навчання тощо) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис (додаток 11) та/або рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення про їх виклик до районних (міських) ТЦКСП для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;».

Таким чином, тепер ТЦКСП можуть направляти повістки за місцем роботи призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які має вручити роботодавець працівнику зазначеної категорії під особистий підпис.

Зауважимо, що Постановою № 563 фактично не змінилися обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення персонального військового обліку, визначені у пункті 34 Порядку № 1487, але на всяк випадок нагадаємо про них:

«34. З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

– перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів;

– доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

– надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4);

– оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

– подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;

– проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

– забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;

– взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

– періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

– внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів повідомлень про зміну таких облікових даних;

– складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6);

– приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок (додаток 7) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

– оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

– постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вимог цього Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку;

– постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

– ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.».


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації
Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які стосуються ІТ-компаній, підприємств паливно-енергетичного комплексу та підприємств, підпорядкованих Мінінфраструктури